• Litwa
  • 2 stycznia, 2021 6:03

Rozpoczęło się przewodnictwo Litwy w Bałtyckiej Radzie Ministrów

Litwa od 1 stycznia od Estonii przejęła przewodnictwo w Bałtyckiej Radzie Ministrów. Prezydencja Litwy skoncentruje się na bezpieczeństwie i obronności regionu, cyfryzacji, ochronie środowiska i bezpieczeństwie energetycznym, wspieraniu procesów demokratycznych na Białorusi oraz odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia COVID-19.

zw.lt
Rozpoczęło się przewodnictwo Litwy w Bałtyckiej Radzie Ministrów

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

„Najważniejszym zadaniem dla wszystkich krajów bałtyckich jest obecnie koordynacja działań w zakresie zarządzania pandemią i właściwe wykorzystanie środków planu naprawy gospodarczej UE. W tym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na sprawną realizację projektów synchronizacji sieci elektroenergetycznej i budowę Rail Baltica, a także na zjednoczenie sił państw bałtyckich i wsparcie obywateli Białorusi” – powiedziała premier Litwy.

Premier przedstawiła priorytety przewodnictwa podczas wideokonferencji premierów państw bałtyckich, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku.

W tym roku planowane są spotkania szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii. Pierwsze spotkanie zaplanowano w lutym w Wilnie, o ile pozwolą na to warunki pandemii.

Litwa ostatnio przewodniczyła Bałtyckiej Radzie Ministrów w 2018 r.

PODCASTY I GALERIE