• Litwa
  • 12 sierpnia, 2019 10:33

Rozpoczęła się kolejna tura rekrutacji na studia

Uczelnie wyższe na Litwie rozpoczęły kolejną turę rekrutacji na studia.

BNS
Rozpoczęła się kolejna tura rekrutacji na studia

Fot. Roman Niedźwiecki

Kandydaci będą mogli do czwartku ubiegać się o jedno z 907 miejsc, finansowanych przez państwo na uniwersytetach i 1133 – w kolegiach.

W kolejnej turze rekrutacyjnej mogą wziąć udział zarówno osoby, które wcześniej złożyły wniosek o ubieganie się na studia, jak zarówno ci, którzy tego nie zrobili. Na tym etapie należy złożyć nowe podanie, ukazując w nim maximum 6 żądanych kierunków.

Kandydaci, którzy wcześniej podpisali umowę o studia finansowane przez państwo lub uzyskali stypendium, w wypadku złożenia nowego wniosku będą uprawnieni wyłącznie do kandydowania na miejsca płatne.

We wtorek i środę instytucje szkolnictwa wyższego będą organizowały egzaminy wstępne na niektóre studia ze sztuki i pedagogiki artystycznej, a 14 sierpnia odbędzie się ocena motywacji kandydatów na studia.

Zaproszenia na studia zostaną wysłane pocztą elektroniczną 20 sierpnia w południe, a umowy zostaną podpisane 21-22 sierpnia. Niektóre uczelnie pozwalają to zrobić drogą elektroniczną.

W tym roku w trakcie I tury rekrutacyjnej na uczelnie wyższe wstąpiło prawie 18,5 tys. studentów.

PODCASTY I GALERIE