Litwa
BNS

Rozpoczęła się kolejna tura rekrutacji na studia

Uczelnie wyższe na Litwie rozpoczęły kolejną turę rekrutacji na studia.

Kandydaci będą mogli do czwartku ubiegać się o jedno z 907 miejsc, finansowanych przez państwo na uniwersytetach i 1133 – w kolegiach.

W kolejnej turze rekrutacyjnej mogą wziąć udział zarówno osoby, które wcześniej złożyły wniosek o ubieganie się na studia, jak zarówno ci, którzy tego nie zrobili. Na tym etapie należy złożyć nowe podanie, ukazując w nim maximum 6 żądanych kierunków.

Kandydaci, którzy wcześniej podpisali umowę o studia finansowane przez państwo lub uzyskali stypendium, w wypadku złożenia nowego wniosku będą uprawnieni wyłącznie do kandydowania na miejsca płatne.

We wtorek i środę instytucje szkolnictwa wyższego będą organizowały egzaminy wstępne na niektóre studia ze sztuki i pedagogiki artystycznej, a 14 sierpnia odbędzie się ocena motywacji kandydatów na studia.

Zaproszenia na studia zostaną wysłane pocztą elektroniczną 20 sierpnia w południe, a umowy zostaną podpisane 21-22 sierpnia. Niektóre uczelnie pozwalają to zrobić drogą elektroniczną.

W tym roku w trakcie I tury rekrutacyjnej na uczelnie wyższe wstąpiło prawie 18,5 tys. studentów.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!