• Litwa
  • 26 czerwca, 2024 11:35

Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna

Egzaminy z języka obcego niemieckiego i francuskiego zakończyły we wtorek, 25 czerwca, tegoroczną sesję maturalną. Dzisiaj rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna.

BNS
Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna

Fot. BNS/ Skirmantas Lisauskas

Według Agencji Edukacji Narodowej, egzamin z języka francuskiego wybrało 15 kandydatów, 75 kandydatów wybrało egzamin z języka niemieckiego.

Do matury przystąpiło w tym roku łącznie 27,6 tys. uczniów ostatnich klas szkół ogólnokształcących i szkół zawodowych.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, absolwenci muszą zdać dwa egzaminy: obowiązkowy egzamin maturalny z języka i literatury litewskiej oraz innego wybranego przez siebie przedmiotu.

Ogłoszenie wyników głównej sesji egzaminacyjnej planowane jest do 12 lipca.

PODCASTY I GALERIE