• Litwa
  • 10 lutego, 2016 17:44

Rosyjski opozycjonista posiadający azyl na Litwie zwolniony z więzienia

Władze Cypru zwolniły zatrzymanego przed kilkoma tygodniami rosyjskiego opozycjonistę, bliskiego współpracownika Aleksieja Nawalnego, Nikitę Kułaczenkowa.

BNS
Rosyjski opozycjonista posiadający azyl na Litwie zwolniony z więzienia

Fot. Archiwum

Współpracownik Fundacji Walki z Korupcją Nikita Kułaczenkow został zatrzymany przez władze Republiki Cypr na wniosek Federacji Rosyjskiej 24 stycznia 2016 roku.

Pod koniec 2015 roku Kułaczenkow otrzymał azyl polityczny na Litwie w związku z represjami, jakie groziły mu na terenie Rosji. W chwili zatrzymania miał przy sobie wszystkie dokumenty potwierdzające status azylanta.
Kułaczenkow jest współpracownikiem polityka i lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Przez kilka lat pracował w oddziale śledczym założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją.

Rosyjskie władze oskarżyły go „kradzież” plakatu, który wisiał w miejscu publicznym – na zwykłym płocie w mieście Władimir. Wartość „skradzionego” dzieła wynosi według oświadczenia jego twórcy, artysty-amatora pracującego jako stróż, 100 rubli. Organa ochrony porządku – Federalna Służba Bezpieczeństwa i Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej – wykorzystały to jako pretekst do przeprowadzenia serii przesłuchań i rewizji u pracowników Fundacji Walki z Korupcją i członków rodziny Kułaczenkowa, co stanowiło ewidentny odwet za jego antykorupcyjną i śledczą działalność. W kwietniu 2015 roku sędzina N. Dudar, znana z zaangażowania w procesy polityczne, zatwierdziła zaoczny areszt Kułaczenkowa. Ponieważ było jasne, że przeciwko aktywiście przygotowywana jest politycznie umotywowana sprawa karna, pod koniec 2015 roku wyjechał on na Litwę i tam uzyskał azyl polityczny.

PODCASTY I GALERIE