• Litwa
  • 10 października, 2017 16:28

Rosyjski dziennikarz opozycyjny na razie pozostanie na Litwie

Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny przychylił się wobec skargi ubiegającego się o azyl na Litwie rosyjskiego dziennikarza Jewgenija Titowa i nakazał, aby Departament Migracji jeszcze raz rozpatrzył wniosek.

zw.lt
Rosyjski dziennikarz opozycyjny na razie pozostanie na Litwie

Fot. svobvoda.org

„Wcześniejsza decyzja Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego została anulowana. Anulowana została również decyzja Departamentu Migracji z 21 lutego” – poinformowała BNS przedstawicielka sądu Lukoševičienė. Zdaniem sądu Deprtament nie zbadał wszystkich okoliczności.

Titow przybył na Litwę pod koniec 2016 roku, ponieważ w Rosji groziło mu niebezpieczeństwo z powodu wykonywanego zawodu. Dziennikarz opowiadał, że w 2011 r. został zatrzymany, a później był notorycznie śledzony.

21 lutego 2017 prośbę o azyl odrzucił Departament Migracji. 14 czerwca prośbę odrzucił Wileński Sąd Okręgowy. Zarówno sąd oraz departament stwierdzili, że obawy dziennikarza są bezpodstawne.

Titow zaskarżył decyzję w Najwyższym Sądzie Administracyjnym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy twierdzi, że dziennikarzowi w ojczyźnie grozi niebezpieczeństwo.
W lipcu br. minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas obiecał, że spróbuje dowiedzieć się, dlaczego dziennikarz opozycyjnej względem kremla gazety „Nowaja Gazeta” Jewgenij Titow nie może otrzymać azyl polityczny na Litwie.

PODCASTY I GALERIE