• Litwa
  • 4 sierpnia, 2015 9:10

Rosyjscy inspektorzy sprawdzą litewskie wojsko

Inspektorzy kontroli uzbrojenia z Rosji będą dziś wizytowali oddział Wojska Litewskiego - informuje Ministerstwo Ochrony Kraju.

zw.lt
Rosyjscy inspektorzy sprawdzą litewskie wojsko

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W zmechanizowanej brygadzie piechoty „Geležinis Vilkas” (Żelazny Wilk) stacjonującej w Rukłach (Rukla) w rejonie janowskim (Jonava), złoży wizyte grupa inspektorów kontroli uzbrojenia z Rosji, która dokona oceny wojskowej zgodnie z wymaganiami uchwalonego w 2011 roku przez OBWE Dokumentu Wiedeńskiego.

Dowódca brygady poinformuje przedstawicieli Rosji o liczbie personelu odbywającego służbę w oddziale, typach i liczbie uzbrojenia oraz techniki, stworzy możliwość ich obejrzenia. Odwiedzając pododdziały brygady i spotykając się z odbywającymi tam służbę żołnierzami inspektorzy zapoznają się z codzienną działalnością jednostki – informuje ministerstwo.

Dokument Wiedeński przewiduje przekazywanie rocznej informacji o konwencjonalnych siłach zbrojnych, w tym ich organizacji i uzbrojeniu oraz planowaniu obronnym. Wprowadził on także system wcześniejszego powiadamiania o określonych rodzajach działalności wojskowej oraz mechanizmy weryfikacji poprzez wizyty oceniające w jednostkach wojskowych, a także inspekcje i obserwacje manewrów wojskowych. Dodatkowo przewiduje on także mechanizmy konsultacyjne pozwalające rozpraszać obawy państw odnośnie nietypowej aktywności konwencjonalnych sił zbrojnych.

PODCASTY I GALERIE