• Litwa
  • 23 października, 2014 6:02

Rosjanie chcą mieszkać na Litwie

W ubiegłym roku o stały pobyt na Litwie najczęściej ubiegali się obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy. Tak wynika z badań Eurostatu.

BNS
Rosjanie chcą mieszkać na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

W 2013 r. Litwa wydała 4 tys. 600 zezwoleń na pobyt stały dla obywateli z krajów trzecich. 1 tys. 300 zezwoleń (28,6 proc.) otrzymali Rosjanie, 978 (21,3 proc.) Białorusini i 873 (19 proc.) Ukraińcy.

Litwa jest liderem w Unii Europejskiej pod względem wydanych zezwoleń na pobyt stały ze względu na pracę. 61, 3 proc. wydanych zezwoleń na Litwie było motywowanych podjęciem pracy na terytorium naszego kraju. Trochę mniej zezwoleń z podobną motywacją wydano na Cyprze (57,7 proc.) i Polsce (51, 7 proc.).

21, 5 proc. ubiegających się o pobyt stały na Litwie motywowało swoją prośbę ze względów rodzinnych, a 13, 1 proc. chciało podjąć studia na Litwie.

W 2013 r. kraje unijne wydały 2, 36 mln zezwoleń na pobyt stały, to jest o 10 proc. więcej niż w roku 2012.

Najwięcej zezwoleń wydały Wielka Brytania, Włochy, Polska, Francja, Niemcy i Hiszpania.

PODCASTY I GALERIE