• Litwa
  • 1 kwietnia, 2014 10:12

Rosja zbojkotowała spotkanie z Tatarami organizowane przez Litwę

W miniony poniedziałek Litwa zorganizowała nieformalne spotkanie z krymskimi Tatarami w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie zbojkotowała Rosja, Chiny i Rwanda.

BNS
Rosja zbojkotowała spotkanie z Tatarami organizowane przez Litwę

Fot. PAP/EPA

Rosja wyjaśniła swoją nieobecność tym, że obecnie Krym jest częścią terytorium Rosji, dlatego sytuacja Tatarów krymskich nie może być przedmiotem dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa. Rosyjscy dyplomaci podkreślili również, że spotkanie zostało zorganizowane nie w celu zbadania sytuacji przestrzegania prawa człowieka, a było zwykłym „propagandowym show”.

Przedstawicielka misji Litwy w Radzie Bezpieczeństwa Rita Kazragienė oświadczyła, że większość krajów nie uznaje ani referendum, ani aneksji Krymu i spotkanie z krymskimi Tatarami było dobrą okazją dowiedzenia się od autochtonów co tak naprawdę dzieję się na Krymie.

W połowie października ubiegłego roku Litwa została na okres dwóch lat jednym z dziesięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Litwa była jedynym kandydatem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wniosek w tej sprawie Wilno złożyło przed siedemnastu laty. Razem z Litwą do rady zostały wybrane Chile, Arabia Saudyjska, Czad i Nigeria.

Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 członków ONZ. Jest to jedyna instytucja, która zgodnie z prawem międzynarodowym może sankcjonować użycie siły zbrojnej. Decyzje podejmowane są większością dziewięciu głosów.

Członkowie niestali nie mogą wetować rezolucji rady, co zastrzeżone jest tylko dla jej pięciu członków stałych – USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Chin.

PODCASTY I GALERIE