• Litwa
  • 23 października, 2017 18:07

Rosja potępiła władze Birż

W poniedziałek Rosja potępiła decyzję samorządu rejonu birżańskiego, który ma zamiar umieścić tablice na pomnikach sowieckich żołnierzy, informujące o tym, że napisy na monumentach nie są zgodne z prawdą historyczną.

BNS
Rosja potępiła władze Birż

Fot. Julius Kalinskas/15min

Ambasada Rosji na Litwie decyzję władz samorządowych uznała za skandaliczną. ,,To obrzydliwa decyzja, która niweczy pamięć 970 żołnierzy, wliczając czterech bohaterów Związku Radzieckiego, którzy zginęli w roku 1944 podczas wyzwalania tej części terytorium Litwy z rąk faszystowskich Niemiec” – napisano w oświadczeniu prasowym.

Placówka dyplomatyczna podkreśliła, że sprawą zajmą się prawnicy.

Jedna z tablic wyjaśniających znajduje się na cmentarzu w miejscowości Nemunėlio Radviliškis. Umieszczenie kolejnych planuje się w Birżach oraz Vabalninke.

Birżańscy politycy od dawna zastanawiają się nad sposobem wyjaśnienia wkładu Związku Radzieckiego w II wojnę światową oraz okupację Litwy.

,,Uważam, że te tablice nie tylko nie niweczą historii, ale ją wyjaśniają” – mówi wicemer Birż IrutėsVarzienė. ,,Nie wiem, czy rzeczywiście Sowieci byli wyzwolicielami, jeżeli w nasi ludzie w ciągu dziesięciu lat musieli z nimi walczyć w lasach i później z nich nie wrócili” – dodał miejscowy konserwator zabytków Dalius Mikelionis.

Po zakończeniu II wojny światowej na Litwie do 1953 roku trwała walka partyzancka, w trakcie której zginęło ponad 20 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE