• Litwa
  • 28 lutego, 2017 9:41

Rok szkolny będzie dłuższy

Od jesieni na Litwie rok szkolny ma być dłuższy, w ten sposób rząd chce polepszyć wyniki w nauce uczniów. Odpowiednie akty prawne muszą być przyjęte w drugim kwartale 2017 roku.

BNS
Rok szkolny będzie dłuższy

Fot. Joanna Bożerodska

„Chcemy to zatwierdzić w drugim kwartale, a czy przepisy wejdą w życie w tym roku czy następnym, nie mogę powiedzieć” – powiedziała BNS minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė.

W założeniu większa liczba lekcji ma wpłynąć na wyniki uczniów. „Badania pokazują, że nasz rok szkolny jest jednym z najkrótszych w UE. Stosowne rekomendacje otrzymaliśmy również od Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To ma bezpośredni wpływ na wyniki uczniów. Program szkolny nie uległby zmianie, po prostu byłby realizowany w ciągu dłuższego okresu. W ten sposób zmniejszyłaby się liczba prac domowych, ponieważ obecnie nasze dzieci objętościowo mają najwięcej prac domowych w Europie” – podkreśliła minister.

Obecnie szefowa resortu nie wie o ile wydłuży się rok szkolny.

„Być może wydłuży się o kilka lub kilkanaście dni, być może zmniejszymy okres wakacji. Będziemy nad tym dyskutowali. W Unii Europejskiej przerwy między wakacjami wynoszą średnio 7-8 tygodni. To zalecają również pedagodzy. Natomiast na Litwie zdarza się, że uczniowie pierwszych klas w drugim półroczu mają wakacje każdego miesiąca: w styczniu, lutym, marcu. Wpływ na to ma kalendarium naszych świąt” – wyjaśniła Petrauskienė.

PODCASTY I GALERIE