• Litwa
  • 16 maja, 2021 11:23

Rok 2022 został ogłoszony rokiem aż 14 rocznic

Sejm zatwierdził 13 propozycji, aby rok 2022 ogłosić rokiem rożnych jubileuszowych dat: są one poświęcone sławnym osobistościom, rocznicom wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz ważnym dziedzinom życia państwa. 14 propozycja to przyjęta jeszcze w zeszłym roku propozycja ustanowienia następnego roku Rokiem Karaimów.

BNS
Rok 2022 został ogłoszony rokiem aż 14 rocznic

2021-05-03, 2021 m. Gegužės 03 d.

Sejm przyjął uchwałę, w której 2022 r. został ogłoszony rokiem pisarki Ievy Simonaitytė. 23 stycznia tego roku minie 125 lat od jej narodzin – poinformował Departament Komunikacji Społecznej Sejmu.

„I. Simonaitytė, twórczyni autobiograficznych opowiadań i powieści, jest ostatnim kronikarzem Małej Litwy, wyjątkowym, utalentowanym pisarzem, który w swoich dziełach przedstawił wyjątkowe losy Litwinów i rozsławił etnograficzną osobliwość regionu Kłajpedy” – czytamy w komunikacie.

2022 r. będzie także rokiem Romasa Kalanty, upamiętniającym 50. rocznicę śmierci tego bojownika o wolność.

„Wolność dla R. Kalanty była tylko odległym wydarzeniem znanym zopowiadań innych. Ale wierzył w wolność. Wierzył, gdy większość ludzi bała się nawet wolności myśli ”- powiedziała o R. Kalancie Paulė Kuzmickienė, przewodnicząca Komisji Walki o Wolność i Państwowej Pamięci Historycznej.

Rok 2022 został także ogłoszony rokiem Jonasa Mekasa, w setną rocznicę urodzin awangardowego filmowca i krytyka filmowego, pisarza i poety. Zgodnie z uchwała Sejmu twórczość J.Mekasa była niezwykle ważna dla światowej kultury i poszukiwań nowych form sztuki, jego awangardowe kino i twórczość literacka ukształtowały świadomość historyczną społeczeństwa, sprzyjały zachowaniu litewskości i rozsławiły imię Litwy.

Ten rok będzie także rokiem Franciszka Skoryny. W 2022 r. mija 500 lat od wydania pierwszej książki w Wielkim Księstwie Litewskim” – „Małej Książeczki Podróżnej” i założenia pierwszej drukarni w Europie Wschodniej.

Uchwała sejmowa podkreśla wkład P. Skoryny, pioniera druku książek w Wielkim Księstwie Litewskim, drukarza, wydawcy książek, propagatora dialogu międzykulturowego, w powstanie i rozwoju prasy na Litwie i w Europie Wschodniej.

W 2022 roku przypada 100. rocznica urodzin prałata Kazimierasa Vasiliauskasa, więc rok ten będzie poświęcony jego pamięci. W uchwale podkreślono, że prałat K. Vasiliauskas, więzień polityczny i zesłaniec, pierwszy proboszcz odrestaurowanej bazyliki katedralnej w Wilnie, znana postać publiczna „miał bardzo istotny wpływ na rozwój państwa, a jego osobowość świadczy o moralnej odporności człowieka, silnym światopoglądzie, służbie dla kraju i jego mieszkańców”.

Rok 2022 będzie również rokiem Konstytucji Państwa Litewskiego. 1 sierpnia 1922 r. mija bowiem 100. rocznica uchwalenia przez Sejm Konstytucyjny Konstytucji Państwa Litewskiego – pierwszej nowoczesnej trwałej demokratycznej Konstytucji Litwy

Przyszły rok będzie także obchodzony jako rok stulecia litewskiej koszykówki. Zgodnie z uchwałą w 1922 roku w Kownie, nazywanym stolicą litewskiej koszykówki, odbyły się pierwsze w kraju oficjalne zawody koszykarskie.

Rok 2022 został ogłoszony rokiem dobrostanu zwierząt dzięki szeregu publikacji ukazujących wiele przypadków okrucieństwa wobec zwierząt, wyjaśnieniu nielegalnych hodowli, naruszenia praw zwierząt w gospodarstwach domowych i prywatnych ogrodach zoologicznych. Dzięki tej decyzji parlament stara się uświadomić społeczeństwu znaczenie dobrostanu zwierząt i stworzyć na Litwie środowisko sprzyjające temu dobrostanowi.

Rok 2022 został ogłoszony rokiem litewskich uniwersytetów. 16 lutego 1922 roku w Kownie powstał Uniwersytet Litewski. Po raz pierwszy uruchomiono tam studia uniwersyteckie w języku litewskim.

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Młodzieży Litewskiej, ponieważ w następnym roku będą obchodzone dwie pełne rocznice: 30. rocznica powstania Rady Organizacji Młodzieży Litewskiej oraz 50. rocznica powstania Światowego Związku Młodzieży Litewskiej.

Rok 2022 ogłoszony został także rokiem Kroniki Litewskiego Kościoła Katolickiego, upamiętniając 50. rocznicę jej publikacji. W uchwale sejmu zwraca się uwagę na to, że Kronika Litewskiego Kościoła Katolickiego była drukowana i kolportowana w warunkach ścisłej cenzury, propagandy i braku wolnej prasy aż 17 lat i zdołała przełamać żelazną kurtynę oraz poinformować świat o prawdziwej sytuacji na Litwie.

Rok 2022 został proklamowany jako rok Suduwy. 27 września 1422 r. po podpisaniu pokoju mełmeńskiego WKL przyłączyło m.in. obszary na lewym brzegu Niemna, czyli Suduwe. W 2022 r. obchodzona będzie 600. rocznica przyłaczenia Suduwy.

Następny rok ogłoszono także rokiem wolontariatu. Posłowie zauważyli, że „wolontariat jest bardzo ważny w promowaniu i mobilizacji litewskiego społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju tegoż społeczeństwa oraz tworzeniu silniejszej i bardziej zrównoważonej Litwy”. Parlament w swojej uchwale wyróżnił wkład wolontariuszy pracujących w szpitalach, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, punktach szczepień, placówkach edukacyjnych w czasie pandemii koronawirusa.

Pod koniec ubiegłego roku Sejm zdecydował również o ogłoszeniu roku 2022 rokiem Karaimów Litewskich. W przyszłym roku mija 625. rocznica zaproszenia Karaimów do osiedlenia się w Wielkim Księstwie Litewskim przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda

PODCASTY I GALERIE