• Litwa
  • 1 sierpnia, 2022 13:29

Rodzice otrzymają więcej dni wolnych od pracy

Ministerstwo opieki socjalnej i Pracy przypomina o zmianach dla rodziców wychowujących małe dzieci, które wejdą w życie 1 sierpnia. Oczekuje się, że pomogą one zrównoważyć potrzeby rodzinne lub osobiste z obowiązkami zawodowymi.

BNS
Rodzice otrzymają więcej dni wolnych od pracy

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Od 1 sierpnia matki i ojcowie wychowujący jedno dziecko w wieku poniżej 12 lat mają prawo do jednego wolnego dnia raz na 3 miesiące.

Tym samym rodzice wychowujący jedno dziecko otrzymają dodatkowe 4 dni wolne w roku.

Rodzice wychowujący 2 lub więcej dzieci poniżej 12 roku życia mogą skorzystać z 1 dodatkowego dnia odpoczynku w miesiącu.

Dwa dodatkowe dni wolne w miesiącu przysługują każdemu z rodziców wychowujących 3 lub więcej dzieci poniżej 12 roku życia.

Rodzice wychowujący dwoje dzieci poniżej 12 roku życia, gdy jedno lub oboje są niepełnosprawne, będą mogli wziąć 2 dni wolnego w miesiącu (od 1 dnia wcześniej) i otrzymywać za to wynagrodzenie.

Ten dodatkowy czas odpoczynku można wykorzystać w inny sposób. Na przykład, jeśli pracownikowi przysługuje 1 dodatkowy dzień odpoczynku, może wystąpić o skrócenie czasu pracy o 2 godziny tygodniowo. Innymi słowy, matka lub ojciec mogą pracować o 2 godziny mniej w każdy piątek lub inny dzień tygodnia.

Od początku sierpnia pracownicy wychowujący dzieci do 8 roku życia będą mogli pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Do tej pory dotyczyło to tylko osób wychowujących dzieci poniżej 3 roku życia.

PODCASTY I GALERIE