• Litwa
  • 4 września, 2022 11:00

Rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II na Litwę

„Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. Przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem do świadomości, stale byłem w Wilnie. Byłem w Wilnie myślą i sercem. Jest to dla mnie szczególna łaska, łaska całej tej pielgrzymki” – tak brzmiały słowa papieża Jana Pawła II, po tym, jak w 1993 roku 4 września ucałował ziemię Litewską, gdy przybył tu na pielgrzymkę.

zw.lt
Rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II na Litwę

fot. domena publiczna

Szacuje się, że Jan Paweł II, będąc papieżem, pokonał 1,2 mln km, dzięki czemu jest często nazywany wielkim pielgrzymem albo wielkim podróżnikiem. Litwa jest jednym z 129 krajów, odwiedzonych przez papieża. Litewską ziemię Jan Paweł II ucałował 4 września 1993 r. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na terenie dawnego ZSRR.

„Jakże pragnąłem  odwiedzić tę waszą ziemię, która dla mnie jest szczególnie droga!” – mówił papież.

Papież modlił się w archikatedrze wileńskiej przy grobie św. Kazimierza, spotkał się tu z księżmi, zakonnikami, zakonnicami i klerykami.

W Ostrej Bramie witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”. Ofiarował Matce różaniec i dwie piuski.

Udał się też  na Cmentarz Antokolski, modlił się przy grobach ofiar obrońców niepodległości Litwy, poległych 13 stycznia 1991 r. w Wilnie oraz poległych w obronie posterunku granicznego 31 lipca 1991 r. w Miednikach.

Papież spotkał się z Polakami Litwy w kościele św. Ducha, także z przedstawicielami świata nauki i kultury w wileńskim kościele św. Janów.

Ojciec święty odwiedził Kowno, Górę Krzyży w Szawlach i ostatnim punktem pielgrzymki było Szydłowo.

PODCASTY I GALERIE