• Litwa
  • 23 sierpnia, 2015 6:01

Rocznica Paktu Ribbentrop-Mołotow

Przed 76 laty w Moskwie został podpisany  pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i ZSRR, który de facto rozpoczął II wojnę światową. Pakt Ribbentrop-Mołotow jest nazywany IV rozbiorem Polski.

zw.lt
Rocznica  Paktu Ribbentrop-Mołotow

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Pakt o nieagresji miał tajny protokół, którego przedmiotem były terytoria lub niepodległość suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy,Estonii, Finlandii i Rumunii. III Rzesza oraz Rosja sowiecka podzieliły strefy wpływu w Środkowo-Wschodniej Europie. Polska została podzielona pomiędzy dwoma krajami. Natomiast Litwa, Łotwa i Estonia zostały wcielony do Związku Radzieckiego.

W 50. rocznicę podpisania paktu mieszkańcy trzech krajów bałtyckich zorganizowali masowy protest. 23 sierpnia 1989 około 2 milionów osób utworzyło żywy łańcuch o długości ponad 600 km, łączący wszystkie trzy kraje. Bałtycki łańcuch był wyrazem protestu przeciwko ówczesnej sytuacji politycznej tych krajów wchodzących w skład Związku Radzieckiego. Uważa się, że łańcuch lub szlak bałtycki zapoczątkował drogę do wolności krajów bałtyckich.

Dzisiaj w swą pierwszą zagraniczną wizytę wybiera się nowy prezydent RP Andrzej Duda, który odwiedzi dzisiaj Estonię.

PODCASTY I GALERIE