• Litwa
  • 11 lipca, 2016 10:05

Resort sprawiedliwości domaga się podwyżek dla sędziów

Sędziowie sądów rejonowych na Litwie powinni zarabiać więcej - taką propozycję przedstawił resort sprawiedliwości.

zw.lt
Resort sprawiedliwości domaga się podwyżek dla sędziów

Fot. Joanna Bożerodska

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, zarobek zawodowy sędziego rejonowego jest nieproporcjonalny do pracy, jaką sędzia wykonuje oraz jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełniać, by pełnić swój urząd.

Ministerstwo zaznacza, że urzędnicy i sędziowie innych sądów mają odmiennie liczone zarobki.

Wypłaty sędziów z sądów rejonowych miałyby być zwiększane stopniowo w 2018 roku i 2019 roku. Dla realizacji zadania w 2018 roku potrzeba by było dodatkowych 1,2 mln euro, a w 2019 kolejnego miliona euro. Obecnie sędziowie rejonowi zarabiają około 1500 euro.

PODCASTY I GALERIE