• Litwa
  • 30 grudnia, 2022 14:02

Resort obrony: zwiększamy finansowanie organizacji samoobrony cywilnej

Ze względu na zmieniającą się sytuacją geopolityczną i rosnącą liczbą członków Litewskiego Związku Strzelców (LSS), dobrowolnej organizacji samoobrony cywilnej, rząd Litwy zwiększył finansowanie LSS. W 2023 roku na ten cel zostanie przyznanych 10,8 mln euro, o ponad 3 mln więcej niż w roku bieżącym – informuje resort obrony.

PAP
Resort obrony: zwiększamy finansowanie organizacji samoobrony cywilnej

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

„Musimy stworzyć obywatelom należyte warunki do wyboru sposobu przyczyniania się do bezpieczeństwa kraju” – oświadczył minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas, którego cytuje komunikat resortu.

Minister zaznaczył, że „niektórzy wybierają zawodową służbę wojskową, inni wstępują do Ochotniczych Sił Obrony Narodowej lub Litewskiego Związku Strzelców”. „Powszechny udział w obronie kraju jest bardzo ważnym elementem skutecznej obrony narodowej” – dodał Anušauskas.

Według resortu obrony, jednym z głównych priorytetów przy finansowaniu LSS w najbliższych latach będzie poprawa jego wyposażenia w karabiny automatyczne, kamizelki kuloodporne, hełmy i mundury polowe.

Sejm Litwy na początku grudnia rozszerzył działalność LSS, zwiększając jego wkład w strukturę obronną państwa. Znowelizowana ustawa przewiduje m.in. ściślejsze włączenie organizacji w strukturę zbrojnej obrony państwa, a także w cywilny opór w czasie stanu wojennego lub agresji.

W nowej wersji ustawy zapisano, że w czasie stanu wojennego LSS będzie uczestniczyć w zbrojnej obronie państwa i w cywilnym oporze. W warunkach obrony cywilnej Strzelcy będą wspomagać administracje samorządowe lub dowódców wojskowych. Nowelizacja przewiduje też powstanie ośrodków szkoleniowych, które wzmocnią szkolenia LSS.

Obecnie Litewski Związek Strzelecki liczy około 13 tys. członków. Oczekuje się, że po wejściu w życie zmian ustawowych i zwiększeniu finansowania organizacja wzrośnie do 50 tys. członków.

PODCASTY I GALERIE