• Litwa
  • 14 listopada, 2022 10:39

„Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) zaprasza!

Fundacja „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) rozpoczyna tegoroczną rekrutację uczestników i zaprasza do udziału osoby, które chcą przyczynić się do pozytywnych zmian w edukacji.

zw.lt
„Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) zaprasza!

Fot. Mantas Bartaševičius

Wyzwania oświaty są aktualne dla każdego obywatela

System edukacji ma bezpośredni wpływ na dobrobyt społeczeństwa oraz sukces i szczęście każdego człowieka. W najdłuższym jak dotąd na świecie badaniu dotyczącym ludzkiego szczęścia (Harvard Study of Adult Development) stwierdzono, że pozytywne relacje między ludźmi są kluczowym elementem zdrowia i szczęścia człowieka. Jednak sytuacja na Litwie, gdzie stale omawiane są niedostateczne osiągnięcia uczniów, a Rząd wywiera coraz większą presję, by jak najszybciej dogonić inne kraje, konstruuje odmienny akcent w oczach społeczeństwa. Jeszcze w 2015 r. badanie PISA ujawniło, że nawet 30% badanych uczniów na Litwie czuje się w swoich szkołach „niepotrzebnie” i „nie na miejscu”, a zalecenia dotyczące
zmiany tych wskaźników były bardzo jasne – poprawa dobrostanu psychicznego uczniów oraz zaangażowanie ich w projektowanie środowiska i procesu edukacyjnego, z uwzględnieniem ich
oczekiwań i celów osobistych. Jednak obecny nacisk na osiągnięcia naukowe i egzaminowanie, rankingi i rywalizacja szkół pozostają podstawą dyskursu publicznego, co ostatecznie nie sprzyja rozwojowi pozytywnych relacji i dobrostanu emocjonalnego członków społeczności szkolnej.

Co jest ważne dla nauczycieli początkujących?

Co roku fundacja „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) otrzymuje około 300-500 zgłoszeń do udziału w programie. Najczęstszym powodem, dlaczego kandydaci pretendują do pracy w dziedzinie edukacji, jest poczucie sensu – zawód nauczyciela daje nie tylko możliwość „rozpalenia” miłości uczniów do nauki poprzez dzielenie się swoją wiedzą, ale także możliwość zmiany życia i postaw młodych ludzi poprzez formowanie ich fundamentu wartości i angażowanie do aktywnego udziału na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Doskonalenie się i regularna refleksja są ważne w zawodzie nauczyciela, ale proces ten wymaga wielu zasobów emocjonalnych i psychologicznych. Dlatego same szkolenia z zakresu rozwoju zawodowego nie wystarczają. Nauczyciel, który dąży do tego, by każde dziecko osiągnęło sukces, najpierw potrzebuje poczucia wsparcia w swoim otoczeniu. Nauczycielowi potrzebna jest bezpieczna przestrzeń, w której może dzielić się swoimi doświadczeniami i szukać odpowiedzi na powstające pytania. Wsparcie silnej wspólnoty nie tylko pomaga zmniejszyć obciążenie związane z mierzeniem się z trudnościami, ale także zachęca do twórczości i innowacji. Należy pamiętać, że uczenie się jest procesem społecznym –ważne o
tym pamiętać nie tylko w pracy z uczniami, ale także w samodzielnym dążeniu do postępu.

„Być nauczycielem to coś więcej niż uczyć przedmiotu. Nauczyciel codziennie spotyka ogromną liczbę dzieci, które przeżywają jeszcze większą liczbę doświadczeń, napięć i wątpliwości. Uczniowie rozwijają się jako indywidua i jako członkowie społeczeństwa, a nauczyciel jest
świadkiem całej tej „metamorfozy”. Świadek ten ma moc podróżowania z uczniem i tworzenia z nim relacji, wspólnego doświadczenia, nowego punktu widzenia. Ta relacja rozwija nie tylko uczniów, ale i samych nauczycieli. Dlatego praca nauczyciela jest tak dynamiczna, a
jednocześnie tak odpowiedzialna, wymagająca wielu zasobów wewnętrznych. Konieczne jest odpowiedzieć na potrzeby nauczyciela, by ten z kolei mógł dostrzec, czego potrzebują jego uczniowie. Fundacja „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) oferuje swoim uczestnikom
przede wszystkim wsparcie wspólnoty i fachową pomoc, by początkujący nauczyciele zostali liderami, stawiającymi dziecko na pierwszym miejscu w edukacji.” – mówi Artur Adam Markiewicz, kierownik fundacji.

Startuje rekrutacja nowych uczestników na rok 2023!

Pierwszy etap rekrutacji na rok 2023 rozpoczyna się już 14 listopada i potrwa do 19 grudnia. Chętnych do udziału w programie zapraszamy odwiedzić stronę www.renkuosimokyti.lt i wypełnić wniosek kandydata.
Organizatorzy programu zaznaczają, iż kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie (co najmniej stopień licencjacki), zdobyte na uniwersytecie lub może być studentem ostatniego roku studiów. W rekrutacji mogą brać udział także absolwenci kolegiów, jednak w tym przypadku powinni mieć zdobytą kwalifikację pedagogiczną. Doświadczenie pracy pedagogicznej wcale nie jest konieczne i nie może być większe niż rok pracy w szkole. Kwalifikacja pedagogiczna dla kandydatów też nie jest obowiązkowa.

„Fundacja „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) poszukuje zmotywowanych i ambitnych ludzi, którzy wierzą w moc edukacji i chcą dołączyć do naszej wspólnoty, by razem budować lepsze szkolnictwo na Litwie. Budowanie edukacji to budowanie przyszłości! Wierzymy, że
przyszłość jest w rękach dziecka i nauczyciela. Więc może teraz jest właściwy czas, abyś został/ została nauczycielem?” – dodaje kierownik fundacji „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!)”.

O fundacji „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!)”
„Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!)” jednoczy wspólnotę edukacyjną – uczestników i
absolwentów programu, innych nauczycieli oraz szkoły – w celu tworzenia pozytywnych zmian w
szkolnictwie na Litwie.
Aby dokonać zmian, fundacja przyciąga zmotywowanych uczestników, którzy zobowiązują się
przez co najmniej dwa lata pracować w szkołach. Po zakończeniu programu około 75%
uczestników pozostaje w dziedzinie edukacji i kontynuuje działalność jako nauczyciele,
dyrektorzy szkół, naukowcy lub politycy oświaty.
Zachęcamy do współpracy samorządy, szkoły oraz przedsiębiorstwa w całym kraju. Wierzymy,
że możemy zgromadzić wspólnotę, która pomoże inicjować potrzebne i trwałe zmiany w
szkolnictwie i całym społeczeństwie.
Inicjatorem programu jest organizacja pozarządowa „Ośrodek Doskonalenia Szkół” („Mokyklų
tobulinimo centras”). Główny partner fundacji – Fundusz „DABAR” (Vilniaus Prekyba).

PODCASTY I GALERIE