Renata Cytacka: Zaoszczędzone środki unijne mogą być przeznaczone na rewitalizację sieci grzewczych

Ministerstwo Energetyki porozumiało się z resortem gospodarki w sprawie zagospodarowania unijnych środków finansowych zaoszczędzonych w ramach aplikacji projektów "Rekonstrukcja obiektów energetycznych", "Elektryczna modernizacja systemu przesyłowego" oraz "Modernizacja systemu dystrybucji i rozwoju elektryczności".

Bożena Lenkiewicz
Renata Cytacka: Zaoszczędzone środki unijne mogą być przeznaczone na rewitalizację sieci grzewczych

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Ogólna kwota oszczędności, według wstępnych szacunków resortu energetyki, opiewa na blisko 30 mln litów. Pieniądze te, na mocy porozumienia resortów, mogą być wykorzystane przez samorządy na rewitalizację sieci grzewczych. Wiceminister energetyki Renata Cytacka:

Renata Cytacka

Termin na zdobycie pomocy unijnej w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 dobiega końca 31 grudnia. Do końca roku należy więc nie tylko złożyć wniosek i projekt techniczny, ale tez przejść procedury weryfikacji i uzgodnienia z Państwową Komisją ds. Regulacji cen.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej