• Litwa
  • 19 sierpnia, 2019 6:03

Rekordowy wzrost imigracji w lipcu

W lipcu przybyło na Litwę więcej osób, niż w innych miesiącach tego roku, zgodnie z pozytywną tendencją migracyjną.

BNS
Rekordowy wzrost imigracji w lipcu

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Według danych Departamentu Statystyki, na Litwę przybyło 5211 osób, a 3507 wyemigrowało z kraju.

Według ekspertów, wzrost liczby przyjezdnych mieszkańców wynika głównie ze wzrostu dochodów. Jednak rosnąca imigracja z krajów trzecich może stanowić wyzwanie społeczne.

Prawie 64 proc. osób przybyłych w lipcu są obywatelami Litwy, a ponad 83 proc. emigrujących ma obywatelstwo litewskie.

Pozytywne tendencje migracyjne odnotowano we wszystkich miesiącach tego roku z wyjątkiem stycznia.

Ogółem w tym roku na Litwę przyjechało 28 350 osób, a 22 289 opuściło kraj.

Większość obcokrajowców przyjeżdża na Litwę z Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE