• Litwa
  • 16 września, 2018 6:01

Referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa może kosztować ponad 2 mln euro

Główna Komisja Wyborcza poinformowała, że na przeprowadzenie referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa potrzebuje od 1,8 do 2,45 mln euro.

zw.lt
Referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa może kosztować ponad 2 mln euro

Fot. Joanna Bożerodska

Z badań wynika, że 33 proc. mieszkańców popiera podwójne obywatelstwo, 38 proc. raczej popiera, 12 proc. raczej nie popiera i 5 proc. nie popiera w ogóle.

57 proc. ankietowanych odpowiedziało, że weźmie udział w referendum, 16 proc. nie weźmie udziału, 27 proc. nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Referendum ma wprowadzić zmianę w Konstytucji RL, zgodnie z którą osoba pochodzenia litewskiego, która otrzymała obywatelstwo kraju odpowiadającej integracji europejskiej lub transatlantyckiej, nie traci automatycznie litewskiego.

Zgodnie z litewską Konstytucją, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie zasadniczej, nikt nie może być jednocześnie obywatelem Litwy i obywatelem innego kraju.

PODCASTY I GALERIE