• Litwa
  • 2 kwietnia, 2019 14:21

Referendum o podwójnym obywatelstwie. Apel o spełnienie swego obywatelskiego obowiązku

12 maja odbędzie się I tura wyborów prezydenckich oraz referendum dotyczący podwójnego obywatelstwa. We wtorek (2 kwietnia) ruszyła kampania promująca.

zw.lt
Referendum o podwójnym obywatelstwie.  Apel o spełnienie swego obywatelskiego obowiązku

Fot. Ewelina Mokrzecka

Kampania wyborcza będzie przebiegała gównie w mediach i portalach społecznościowych. Informację upowszechniać będą też litewskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Zgodnie z litewskim ustawodawstwem, aby odbyło się referendum powinno zagłosować co najmniej 50 proc. osób posiadających czynne prawo wyborcze.

„Nie będzie zachęcania do głosowania w ten, czy inny sposób, lecz apel o spełnienie swego obywatelskiego obowiązku” – mówi Deividas Matulionis, zastępca szefa kancelarii premiera kraju, organizatora przedsięwzięcia.

O potrzebie zorganizowania takiego referendum na Litwie mówi się od lat, ale przeciwni byli temu Litwini mieszkający na uchodźstwie, ci, którym najbardziej zależy na posiadaniu podwójnego obywatelstwa. Są oni przekonani, że referendum, z powodu wysokiego wymaganego progu frekwencji, jest skazane na niepowodzenie.

Litewscy emigranci chcieli zmiany ustawowej. Sąd Konstytucyjny w ubiegłym roku orzekł jednak, że liberalizacja prawa dotyczącego podwójnego obywatelstwa może być wprowadzona wyłącznie w drodze referendum, w którym większość obywateli kraju musiałaby się zgodzić na zmianę stosownego zapisu w konstytucji Litwy.

Dane statystyczne dotyczące emigracji są niepokojące. W wyniku emigracji liczba mieszkańców kraju zmniejszyła się z 3,7 mln w 1990 r. do 2,8 mln w 2017 r. Zdaniem przewodniczącego litewskiego Sejmu Viktorasa Pranckietisa Litwa powinna zadbać o swoich obywateli na emigracji, między innymi przyznając im możliwość zachowania litewskiego obywatelstwa.

Zwolennicy podwójnego obywatelstwa twierdzą, że we współczesnym zglobalizowanym świecie jest to po prostu konieczność, jeśli Litwa chce utrzymać więź z emigrantami.

Krytycy są z kolei zdania, że obywatel może być wierny tylko jednemu państwu. Obawiają się też, że o podwójne obywatelstwo mogą się ubiegać przedstawiciele mniejszości narodowych, co może być wykorzystane przez Rosję.

Podczas głosowana 12 maja obywatele Litwy będą pytani, czy zgadzają się, by podwójne obywatelstwo przysługiwało osobom, które wyjechały z Litwy do krajów spełniających tzw. kryteria integracji euroatlantyckiej. Przyjęte w drodze referendum poprawki do konstytucji miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Obecnie podwójne obywatelstwo na Litwie mogą mieć tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Takie prawo nie przysługuje tym, którzy wyjechali z Litwy po 11 marca 1990 roku.

Wyniki sondażu z ubiegłego tygodnia wskazują, że 80 proc. mieszkańców kraju wie, że takie referendum się odbędzie, 65 proc. zamierza wziąć w nim, udział udział.

PODCASTY I GALERIE