• Litwa
  • 30 marca, 2015 13:34

Raport: Rosja stara się zwiększyć swoje wpływy na Litwie

Działalność szpiegowska Rosji na Litwie w ubiegłym roku stała się bardzie agresywna. W wielkiej mierze została ona sprowokowana zdecydowanym stanowiskiem Litwy wobec działań Rosji na Ukrainie – wskazuje opublikowany w poniedziałek raport

BNS
Raport: Rosja stara się zwiększyć swoje wpływy na Litwie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W raporcie Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (DBP) wskazuje się, że w ubiegłym roku z Litwy wydalono trzech rosyjskich szpiegów, m.in. konsula generalnego Rosji w Kłajpedzie Władimira Małygina, który korzystają ze stanowiska konsula utrzymywał kontakt z władzą samorządu Kłajpedy, rosyjskimi organizacjami społecznymi, z kierownictwem litewskich przedsiębiorstw strategicznych.

W ocenie Departamentu Bezpieczeństwa, jedna trzecia pracujących na Litwie rosyjskich dyplomatów jest powiązana z wywiadem.

Według litewskiego DBP w zasięgu szczególnego zainteresowania obcych służ bezpieczeństwa są projekty energetyczne kraju, a także starania dotyczące budowy niezależnego rynku gazowego państw bałtyckich.

W raporcie wskazuje się, że skrajne prorosyjskie ugrupowania na Litwie nie są znaczące, ale, przy odpowiednim wsparciu militarnym, mogą się stać niebezpieczne.

W raporcie odnotowuje się też, że Rosja usiłuje zwiększyć swe wpływy na Litwie wykorzystując społeczność rosyjskojęzyczną, liderów rosyjskich organizacji działających na Litwie.

W zasięgu zainteresowania Rosji są też szkoły na Litwie z rosyjskim językiem nauczania. Departament bezpieczeństwa podkreśla, że wśród uczniów szkół z rosyjskim językiem nauczania popularyzuje się bezpłatne studia w Rosji. Według litewskich służb, tacy studenci w przyszłości mogą być potencjalnymi pracownikami rosyjskiego wywiadu na Litwie, mogą wpływać na wewnętrzne procesy Litwy.

Litewski raport DBP zwraca również uwagę na rosyjskojęzyczne media działające w kraju. Wskazuje się, że są one bezpośrednio kontrolowane przez rosyjską politykę informacyjną.

PODCASTY I GALERIE