• Litwa
  • 14 grudnia, 2022 16:38

Raport Narodowej Agencji Oświaty. Jak wypadły polskie szkoły?

Na przeciągu ostatnich czterech lat szkoły mniejszości narodowych mogą się pochwalić coraz lepszymi wynikami - wynika z raportu Narodowej Agencji Oświaty. Niestety nie udało się wyeliminować problemów z językiem litewskim.

zw.lt
Raport Narodowej Agencji Oświaty. Jak wypadły polskie szkoły?

fot. zdjęcie ilustracyjne

Z danych statystycznych wynika, że ​​ogólna liczba uczniów mniejszości narodowych w latach 2018-2021 wzrosła o 3,3 pkt. proc. Liczba uczniów pobierających naukę w języku rosyjskim wzrosła o 7,7 pkt., a tymczasem – w języku polskim spadła o 1,4 pkt. proc. W 2018 roku w polskich szkołach na Litwie kształciło się 10 871 uczniów, a w 2021 – 10 717.

Jak powiedziała Dalia Survutaitė, analityk, która przedstawiła badanie, średnia ocen z testu języka litewskiego u uczniów uczących się w językach polskim i rosyjskim były o ok. 1 punkt niższe niż u uczących się w szkołach litewskich.

„W matematyce nie ma takich różnic. W ciągu czterech lat wyniki testów w szkołach mniejszości narodowych poprawiły się i średnia wzrosła o 0,6 punktu” – powiedziała D. Survutaitė.

Wyniki maturalne uczniów szkół z polskim językiem nauczania są gorsze niż w litewskich szkołach.

Badanie wykazało, że szkoły mniejszości narodowych są co raz lepiej wyposażone w pomoce naukowe. Rosyjskie szkoły mogą się pochwalić laboratoriami, polskie zaś – sprzętem technologicznym.

Ponadto z danych wynika, że ​​znacznie zwiększyło się wyposażenie w komputery, pod tym względem największy wzrost widać w szkołach z polskim językiem nauczania.

Jak podkreśla analityk, w szkołach mniejszości narodowych są problemy z podręcznikami.

Według D. Survutaitė ponad połowa nauczycieli uczących dzieci mniejszości narodowych ma ponad 50 lat.

„Większość młodych nauczycieli, poniżej 30 roku życia, pracuje w szkołach, w których nauczanie odbywa się w kilku językach” – powiedziała analityk.

Jeśli znajomość języka ojczystego i prestiż języka polskiego na Litwie będzie nadal spadał, polska mniejszość narodowa będzie zagrożona rusyfikacją – czytamy w analizie.

„Powinniśmy naprawdę podnieść prestiż i inwestować w popularyzację języka i kultury polskiej, bo inaczej grozi rusyfikacja” – powiedziała przedstawicielka organizacji „Kurk Lietuvai” Renata Jankūnaitė.

Powiedziała, że ​​nowo wprowadzony egzamin państwowy z języka polskiego rodzi również pytania, czy będzie dodatkową zachętą do nauki języka polskiego i jaką wartość ten egzamin przyniesie przystępującym do niego, czy będzie oceniana ich wielojęzyczność.

Według badań 65% polskich dzieci nie zna litewskiego przed pójściem do pierwszej klasy.

Na podst. lrt.lt

PODCASTY I GALERIE