• Litwa
  • 5 lipca, 2013 15:30

Ranking równości płci. Najgorzej w sferze władzy

Europejski Instytut ds. Równości Płci po raz pierwszy zaprezentował ranking równości kobiet i mężczyzn. Litwie przyznano 43,6 punktów (gdzie 1 oznacza całkowity brak równości, zaś 100 - całkowite równouprawnienie).

zw.lt
Ranking równości płci. Najgorzej w sferze władzy

Fot. FB/EIGE

Jest to wskaźnik niższy od przyjętej średniej w Unii Europejskiej, która wynosi 54. Plasuje to Litwę na 18. pozycji w zestawieniu z innymi krajami.

Specjaliści oceniali takie dziedziny jak: praca, pieniądze, wiedza, czas, władza i zdrowie. Eksperci uznali, że z największą dyskryminacją kobiety spotykają się w sferze władzy. W całej Unii wskaźnik ten wynosi jedynie 38 punktów.

Eksperci uważają, że wprowadzenie kwot jest dobrym narzędziem w zwalczaniu dyskryminacji kobiet w procesach podejmowania decyzji.

PODCASTY I GALERIE