• Litwa
  • 8 maja, 2019 11:36

Ranking: Kowieński Uniwersytet Technologiczny goni Uniwersytet Wileński

W opublikowanym przez magazyn ,,Reitingai” rankingu uczelni wyższych, Kowieński Uniwersytet Technologiczny goni Uniwersytet Wileński.

BNS
Ranking: Kowieński Uniwersytet Technologiczny goni Uniwersytet Wileński

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Na trzecim miejscu w rankingu uniwersytetów znalazł się Uniwersytet Medyczny w Wilnie, na czwartym – Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie.

Największy wpływ na ranking uczelni wyższych miało połączenie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie z Uniwersytetem Edukologicznym i Uniwersytetem Aleksandra Stulginskiego. Kowieńska uczelnia wyższa z trzeciego miejsca spadła na piąte.

Wśród szkół wyższych na pierwszym miejscu znajduje się Wileńskie Kolegium, a zaraz za nim Kowieńskie Kolegium Technologiczne.

Liderem wśród uczelni niepaństwowych na pierwszym miejscu znajduje się ISM, na drugim – Europejski Uniwersytet Humanistyczny.

W rankingu uwzględniono m.in. osiągnięcia studentów i pracowników naukowych, ilość kadry, udział w konkursach, liczbę studentów i in.

PODCASTY I GALERIE