• Litwa
  • 24 kwietnia, 2021 13:07

Ranking: Dobrowolska i Tomaszewski – wśród najmniej popularnych polityków

Obywatele wystawiają negatywne oceny wielu politykom. Wskazuje na to sondaż przeprowadzony przez Vilmorus w dniach 8-17 kwietnia.

lrytas.lt
Ranking: Dobrowolska i Tomaszewski – wśród najmniej popularnych polityków

Fot. Roman Niedźwiecki

Jedną z największych zmian jest spadek popularności Gitanasa Nausėdy. We wrześniu prezydent był przychylnie oceniany przez 64,7 proc. badanych, a negatywnie – przez 13 proc. respondentów. Teraz te liczby stanowią odpowiednio 53,8 proc. i 26,1 proc.

Zmniejszył się również wpływ Pałacu Prezydenckiego jako instytucji. Pół roku temu ufało mu 48,6% badanych, a 15,3% nie. Obecnie liczby stanowią odpowiednio 42,4 i 20,3 procent.

24,9 procent ankietowanych ufa rządowi. Nieufających obywateli jednak jest o wiele więcej – 36,3%. Nawiasem mówiąc, rząd Sauliusa Skvernelisa był we wrześniu oceniany znacznie lepiej – ufało mu 28,3% ankietowanych, a nie ufało 28,5% uczestników badania.

Wyborcy wysłali również poważny sygnał do wielu członków rządu. Aż 11 z 14 ministrów uzyskało w ankiecie wyniki bardziej negatywne niż pozytywne.

Najgorzej wygląda, zdaniem mieszkańców, liderka Partii Wolności Aušrinė Armonaitė, która kieruje Ministerstwem Gospodarki i Innowacji, oraz minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska. Armonaitė 21,6 proc. ankietowanych ocenia pozytywnie, 50,9 proc. – negatywnie, a 27,5 proc. badanych uznało, że „trudno powiedzieć”. Dobrowolską pozytywnie ocenia 12,6 proc. badanych, negatywnie – 41,1 proc., 46,3 proc. badanych wskazało opcję „trudno powiedzieć”.

Tylko trzech ministrów – obrony kraju, zdrowia i spraw wewnętrznych – z kolei Arvydas Anušauskas, Arūnas Dulkys i Agnė Bilotaitė – są oceniani pozytywnie. Dulkys jest bardziej pozytywnie oceniany przez wyborców popierających konserwatystów i jest krytykowany przez zwolenników „chłopów”.

42,6 proc. ankietowanych popiera premier kraju, a 39,3 proc. ocenia ją niekorzystnie. Dodatkowo 11,6 proc. mieszkańców uważa, że Ingrida Šimonytė najlepiej reprezentuje ich interesy. Prawda, Šimonytė jest daleko do dawnej popularności Sauliusa Skvernelisa. We wrześniu ubiegłego roku 47% mieszkańców ówczesnego premiera oceniało pozytywnie, a 28,4% – niekorzystnie.

Najgorzej ocenianym politykiem w kraju jest Waldemar Tomaszewski. Popiera go 9,6 proc. ankietowanych, negatywnie ocenia 59,6 proc. badanych. 30,8 proc. nie ma konkretnego zdania.

PODCASTY I GALERIE