• Litwa
  • 27 września, 2013 16:05

Rail Baltica od granicy z Polską do Kowna. Budowa ruszyła

W piątek (27 września) rusza budowa linii kolejowej Rail Baltica od granicy z Polską do Kowna. Prace mają być zakończone w 2015 roku. Wartość projektu szacuje się na 1,3 mld litów.

Aleksandra Akińczo
Rail Baltica od granicy z Polską do Kowna. Budowa ruszyła

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Jest to największy obecnie realizowany projekt infrastrukturalny na Litwie.

Prace budowlane będą odbywały się jednocześnie na wszystkich odcinkach. W budowę zaangażowanych jest sześć dużych przedsiębiorstw budownictwa infrastrukturalnego, m.in. konsorcjum firm Kauno Tiltai należącej do Polskiej Grupy Trakcja i Mitnija. Konsorcjum to uzyskało największe zamówienie: za kwotę 91 mln litów odnowi dworzec kolejowy w Mariampolu i za 262 mln litów zrekonstruuje odcinek kolejowy Mariampol – Szestaki.

Rail Baltica ma połączyć Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. W ubiegłym tygodniu ministrowie transportu pięciu państw podpisali deklarację o powołaniu wspólnego przedsiębiorstwa, które ma koordynować realizację projektu.

Początkowo wspólne przedsiębiorstwo będzie własnością trzech państw bałtyckich, później dołączą do niego Polska i Finlandia.

W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umowy akcjonariuszy o powołaniu przedsiębiorstwa, które będzie administrowało linię kolejowa od Kowna do Tallina. Przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za pozyskiwanie pieniędzy z funduszy unijnych i innych źródeł, ogłaszanie przetargów na projektowanie i prace budowlane, a także koordynację prac.

PODCASTY I GALERIE