Rafako szuka polubownego rozwiązania sporu wokół budowy bloku kogeneracyjnego w Wilnie

Rafako poinformowało, że z litewską spółką Vilniaus kogeneracinė jėgainė rozpoczęło rozmowy ws. polubownego rozwiązania sporu dot. kontraktu na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie. Negocjacje są prowadzone równolegle do trwającego postępowania arbitrażowego w powyżej sprawie.

zw.lt
Rafako szuka polubownego rozwiązania sporu wokół budowy bloku kogeneracyjnego w Wilnie

wnp.pl

Rafako S.A. to polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu.

We wrześniu 2016 r. Rafako podpisało umowę na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Wartość umowy to 149,7 mln euro netto.

Niemal od początku były kłopoty z realizacją tego kontraktu.

W efekcie tego na początku października 2020 r. Rafako podało, że złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy z uwagi na okoliczność, iż świadczenie do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową, ewentualnie odstąpienie od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych.

Dzień później spółka Vilniaus kogeneracinė jėgainė złożyła pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego.

W lipcu 2020 r. Rafako złożyło zawezwanie do sądu arbitrażowego w Sztokholmie przeciwko Vilniaus kogeneracinė jėgainė o zapłatę za wykonane prace.

Jak się nieoficjalnie dowiedziało WNP.PL, już od samego początku problemy w realizacji stwarzał nietypowy podział całej inwestycji na dwa LOT’y (dwie części). Powodował to szereg konfliktów między wykonawcami poszczególnych części, przy braku koordynacji ze strony inwestora.

Prace LOT1 i LOT2 są ze sobą powiązane, projekty wymagały tego samego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia odnośnie oceny oddziaływania na środowisko. Zdarzało się, że jeden LOT musi zakończyć pewien zakres prac, aby drugi LOT mógł rozpocząć swoje prace – i odwrotnie.

Na podst. wnp.pl

PODCASTY I GALERIE