• Litwa
  • 19 marca, 2014 13:51

Rada Telewizji i Radia chce zakazać retransmisji NTV Mir na terytorium Litwy

Litewska Rada Telewizji i Radia chce zabronić retransmisji rosyjskiej telewizji NTV Mir na terytorium Litwy.

Rada Telewizji i Radia chce zakazać retransmisji NTV Mir na terytorium Litwy

Fot. BFL/Ričardas Grigas

Taka propozycja pojawiła się po tym, jak telewizja wyemitowała film „Potępieni. Pułapki na grupę Alfa”. Zdaniem komisji film w sposób tendencyjny i niezgodny z prawdą historyczną ukazał wydarzenia z 13 stycznia 1991 roku.
Zakaz ma obowiązywać przez trzy miesiące.

Jesienią 2013 r. doszło do podobnej sytuacji, kiedy Pierwyj Baltijskij Kanał wyemitował program o wydarzeniach sprzed 23 lat. Wileński okręgowy sąd administracyjny wówczas na trzy miesiące wstrzymał retransmisję stacji.

Wczoraj poseł na Sejm, konserwatysta Kęstutis Masiulis zaproponował, aby Departament Bezpieczeństwa Państwa zainicjował zamknięcie lub ograniczenie działalności periodyków „Litowskij kurier”, „Obzor”, „Ekspress nediela” i kanału telewizyjnego Pierwyj Bałtijskij.

Propozycja Masiulisa. Czytaj.

Grupa Alfa to rosyjska jednostka kontrterrorystyczna utworzona w 1974 r. z inicjatywy KGB. Powstanie jednostki było odpowiedzią na falę terroryzmu, która zalała zachodnią część Europy. Żołnierze Alfy brały udział w szturmie wileńskiej wieży telewizyjnej w 1991 roku.

PODCASTY I GALERIE