• Litwa
  • 24 stycznia, 2021 16:38

Pytania w spisie ludności na temat narodowości czy też religii będą dostępne także i w innych językach

Koalicja organizacji praw człowieka z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Litewski Czerwony Krzyż, Caritas Archidiecezji Wileńskiej, Rada ds. Uchodźców, Narodowy Instytut Integracji Społecznej oraz Centrum Innowacji Społecznych, zwróciła się z prośbą do Departamentu Statystyki o przetłumaczenie kwestionariusza badania statystycznego na najpopularniejsze na Litwie języki obce - rosyjski, angielski, polski, arabski, a także o zapewnienie spójnego tłumaczenia i gotowości ankieterów do zadawania pytań w językach obcych w drugim etapie badania.

zw.lt
Pytania w spisie ludności na temat narodowości czy też religii będą dostępne także i w innych językach

15 stycznia rozpoczęto badanie statystyczne dotyczące narodowości, języka ojczystego i religii. Badanie to mam być częścią spisu ludności i lokali mieszkalnych, który zostanie przeprowadzony w obecnym roku. Będzie to zupełnie inny spis niż do tej pory. Tym razem po domach nie będą chodzić ankieterzy. Dane do spisu będą pobrane z różnych baz danych, którymi dysponuje państwo. Nie wszyscy jednak mieszkańcy zadeklarowali swoje pochodzenie czy religię. Dlatego też dobrowolne badanie statystyczne będzie dopełnieniem tego spisu. Etap ten jest etapem internetowym (należy wypełnić odpowiednią ankietę na stronach Departamentu Statystyki – zw.lt pisał już o tym) potrwa do 17 stycznia. II etapem tego badania statystycznego będzie wylosowanie 40 tys. osób i zadanie im bezpośrednio przez ankieterów pytania o narodowość, język ojczysty i religię.

Organizacje pozarządowe obawiają się o rzetelność I i II etapu badania statystycznego.

Według autorów apelu nie wszyscy mieszkańcy Litwy będą mogli rzetelnie odpowiedzieć na pytania zawarte w ankietach. Barierą tutaj może być nieznajomość, lub słaba znajomość języka litewskiego.

„Nie ma spójnego tłumaczenia, nie jest jasne, w jaki sposób kwestionariusz zostanie przetłumaczony, więc pojawia się kolejny problem – jakość i wiarygodność danych, a jeśli nie ma spójnego tłumaczenia, pytania nieco się różnią” – powiedziała Akvilė Kriščiūnaitė, ekspertka z organizacji pozarządowej Diversity Development Group.

Podkreśliła, że obecnie zarówno ankieta internetowa, jak i kwestionariusze do przyszłych badań kontaktowych są przygotowywane wyłącznie w języku litewskim.

Według niej mogą też wystąpić problemy ze zrozumieniem pytania w pełni, gdy np. w odpowiedzi można wybrać tylko jedną narodowość.

„Na Litwie są rodziny mieszane, są ludzie, którzy mówią w swoich rodzinach różnymi językami, uważają się za przedstawicieli różnych narodowości – ich odpowiedzi mogą więc być danymi, które nie odzwierciedlą w pełni sytuację” – stwierdziła A. Kriščiūnaitė.

Litewski Urząd Statystyczny żałuje, że nie będzie możliwe wypełnienie ankiety w kilku językach – będzie to możliwe tylko w języku litewskim, chociaż same pytania zostaną przetłumaczone na język rosyjski, polski i angielski i będą dostępne po kliknięciu w odpowiedni link na stronach Departamentu.

Według danych ze Spisu Powszechnego Ludności i Lokali Mieszkalnych z 2011 r., 84,2 proc. całej ludności Litwy stanowili Litwini, 6,6%. – Polacy, 5,8 proc. – Rosjanie, 1,2 proc. – Białorusini, 0,5 proc. – Ukraińcy 0,6 proc. – mieszkańcy innych narodowości. Według danych z 1 lipca 2020 r. na Litwie mieszka blisko 83 tys. obcokrajowców – to prawie 3 proc. ludność kraju.

na podst. BNS

PODCASTY I GALERIE