• Litwa
  • 11 sierpnia, 2020 11:09

Psychiatra: Zamknięcie szkół jesienią będzie oznaką upadku systemu edukacji

To będzie całkowity upadek i długofalowy kryzys systemu edukacji - taki obraz maluje psychiatra Linas Slušnys w przypadku, jeżeli jesienią dojdzie do ponownego zamknięcia szkół na kwarantannę i nauki zdalnej.

BNS
Psychiatra: Zamknięcie szkół jesienią będzie oznaką upadku systemu edukacji

Fot. Žygimantas Gedvila/BNS

W opinii eksperta, największym zagrożeniem dla systemu edukacji będzie odejście młodych, aktywnych i twórczych nauczycieli. Młodzi pedagodzy mogą odejść ze szkół, gdyż nie wytrzymają stałego napięcia, z kolei nauczyciele starszego pokolenia odejdą z powodu trudności napotykanych z opanowaniem edukacji online.

Linas Slušnys, który od 15 lat prowadzi zajęcia programu „Lions-Quest” ze kształcenia społecznego i emocjonalnego dla nauczycieli w całym kraju alarmuje, że już teraz widzi bardzo złe znaki dla litewskiej szkoły. Ekspert sugeruje, że nadszedł czas gruntownych zmian w systemie edukacji.

PODCASTY I GALERIE