• Litwa
  • 12 sierpnia, 2020 11:24

Psycholodzy pomogą w nauce matematyki

Ministerstwo Oświaty i Nauki chce skorzystać z pomocy psychologów, by zmotywować uczniów do nauki matematyki. Egzaminu maturalnego z matematyki w tym roku nie zdał co trzeci uczeń.

BNS
Psycholodzy pomogą w nauce matematyki

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

„Widzimy potrzebę zaangażowania zarówno psychologów, jak i specjalistów ds. rozwoju w nauczanie matematyki, ponieważ gdzieś tracimy motywację uczniów. Bo jeśli uczniowie nie rozumieją, komu ta wiedza jest potrzebna lub nie stosują jej w praktyce, jest to trudne. Pokolenie się zmienia i musimy przemyśleć, czy naprawdę dobrze z nim pracujemy”- powiedziała dzisiaj wiceminister oświaty Jolanta Urbanowicz na posiedzeniu sejmowego komitetu ds. oświaty i nauki. 

Resort oświaty zamierza przeanalizować również zadania egzaminacyjne, z którymi maturzyści musieli zmierzyć w tym roku, jednak w kolejnym roku szkolnym uczniowie będą zdawali egzamin z matematyki według obecnego modelu. 

Jak zauważyła J. Urbanowicz, w tym roku ok. 600 uczniom z prywatnych szkół udało się pomyślnie złożyć egzamin z matematyki, co pozwala przypuszczać, że na wyniki ma również wpływ środowisko społeczne, ekonomiczne i kulturowe ucznia. 

Egzaminu maturalnego z matematyki w tym roku nie zdał co trzeci uczeń.

PODCASTY I GALERIE