• Litwa
  • 13 listopada, 2023 11:55

PSE: rozważne jest połączenie elektroenergetyczne Polski i Litwy kablem lądowym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i litewski operator Litgrid rozważają możliwość drugiego połączenia elektroenergetycznego między krajami kablem lądowym, częściowo wykorzystując korytarz planowanej trasy kolejowej Rail Baltica - poinformowały w poniedziałek PSE.

PAP
PSE: rozważne jest połączenie elektroenergetyczne Polski i Litwy kablem lądowym

PSE poinformowało na początku maja tego roku o unieważnieniu przetargów na elementy podmorskiego kabla Harmony Link, który ma połączyć Polskę z Litwą. Powodem były przekroczenie w ofertach budżetu inwestycji oraz duża liczba zamówień u producentów kabli prądu stałego i stacji przekształtnikowych.

„Po tej decyzji operatorzy sieci przesyłowych Polski i Litwy rozpoczęli przygotowania do nowych przetargów. Równolegle analizowane są inne rozwiązania, które mogłyby obniżyć koszty i umożliwiłyby uruchomienie połączenia w najkrótszym możliwym czasie” – dodano.

Jak informują PSE, jedną z możliwości branych pod uwagę przez PSE i Litgrid jest kabel lądowy.

„Według wstępnej oceny, wybór tego wariantu może pozwolić na zmniejszenie budżetu projektu i jego szybszą realizację. Kabel lądowy mógłby częściowo wykorzystywać korytarz planowanej trasy kolejowej Rail Baltica między Polską a Litwą. Ponieważ wciąż trwają wstępne oceny, na tym etapie rozpatrywane są oba warianty połączenia” – wskazano.

PSE poinformowały, że decyzja w sprawie sposobu realizacji połączenia zostanie podjęta w pierwszej połowie 2024 roku.

PSE jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce, którego zadaniem m.in. jest zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych.

PODCASTY I GALERIE