• Litwa
  • 14 listopada, 2016 23:30

Przewodniczącym Sejmu został Viktoras Pranckietis

W poniedziałek na przewodniczącego Sejmu został wybrany członek partii chłopów i zielonych Viktoras Pranckietis.

BNS
Przewodniczącym Sejmu został Viktoras Pranckietis

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

W tajnym głosowaniu na przewodniczącego Sejmu głosowało 93 posłów. Jego konkurent liberał Eugenijus Gentvilas uzyskał 36 głosów.

„Przychodzę tu z inteligentnego i tolerancyjnego środowiska akademickiego, dlatego będę się starał, żeby w Sejmie również zapanowały podstawowe zasady akademickie: kultura dialogu oraz argumentacji, umiejętność słuchania, słyszenie innych, chęć zrozumienia, konstruktywna dyskusja, poszanowanie inności oraz odmiennej opinii, przyjemny i etyczny sposób komunikacji. Moim zdaniem arogancja oraz cynizm, obojętność, przecenianie siebie oraz dążenie do przywilejów są niezgodne ze statusem posłów, wybranych przez obywateli” – powiedział nowo wybrany przewodniczący Sejmu.

Viktoras Pranckietis (Ur. w 1958 r. w Ruteliai w rejonie kielmskim) – litewski polityk, agronom, rolnik i nauczyciel akademicki, profesor, wiceprzewodniczący Litewskiego Związku Zielonych i Rolników, od 2016 przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej.

W połowie lat 70. pracował w państwowym gospodarstwie ogrodniczym. W 1982 ukończył studia z zakresu agronomii w Litewskiej Akademii Rolniczej. Doktoryzował się w 1998 z zakresu biomedycyny. Zawodowo związany z macierzystą uczelnią, w 2011 przekształconą w Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa. W 1998 został docentem, a w 2016 objął stanowisko profesora. Był prodziekanem wydziału agronomii (1988–1991), w 2008 powierzono mu funkcję dziekana tej jednostki. Poza działalnością naukową zajął się w 1999 także prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego.

W 2014 wstąpił do Litewskiego Związku Zielonych i Rolników, został wiceprzewodniczącym tego ugrupowania. W 2015 został radnym rejonu kowieńskiego. W wyborach w 2016 uzyskał mandat posła na Sejm Republiki Litewskiej. 14 listopada 2016 został wybrany na przewodniczącego Sejmu nowej kadencji.

PODCASTY I GALERIE