• Litwa
  • 5 grudnia, 2016 18:53

Przestępczość i bezpieczeństwo na Litwie w ciągu ostatnich 10 lat

Kończący kadencję minister spraw wewnętrznych Tomas Žilinskas zaprezentował Sprawozdanie Bezpieczeństwa Publicznego na Litwie w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

zw.lt
Przestępczość i bezpieczeństwo na Litwie w ciągu ostatnich 10 lat

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W dokumencie zaznacza się, że sytuacja kryminologiczna w państwie jest coraz lepsza. Zmniejszyła się ilość popełnianych przestępstw, zwiększył się natomiast zakres zbadanych przypadków, jak informuje portal bernardinai.lt. W ciągu dziesięciu lat liczba zbadanych przestępstw wzrosła od 42 do 55 proc.

W Sprawozdaniu podkreśla się jednak, że nadal w społeczeństwie litewskim istnieje tendencja do rozwiązywania konfliktów poprzez użycie przemocy, a popełnianym przestępstwom często towarzyszy alkohol.

Prawie o połowę zmniejszyła się liczba morderstw (od 390 do 183 przypadków). Zaznacza się, że prawie 3/4 ciężkich przestępstw przy użyciu przemocy zostało popełnionych pod wpływem alkoholu. Chodzi o przypadki, kiedy przestępca, a czasem też ofiara, była pod wpływem alkoholu.

Chociaż liczba zabójstw spadła, w porównaniu do innych państw UE Litwa nadał przoduje pod względem ich ilości. W 2015 roku na Litwie na 100 tys. mieszkańców przypadało 6,5 przypadków zabójstw, gdy tymczasem w UE liczby są prawie sześciokrotnie niższe.

Na Litwie pogłębia się problem przemocy w najbliższym otoczeniu, chociaż zaznacza się, że ofiary przemocy coraz częściej zwracają się o pomoc do odpowiednich instytucji.

Ze Sprawozdania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że znacznie zmniejszyła się liczba kradzieży. Na przykład, liczba kradzieży z budynków mieszkalnych spadła o 58 proc., kradzieży z samochodów- o 70 proc. Zwiększyła się natomiast liczba bardziej „wyrafinowanych” oszustw, dokonywanych przy użyciu nowoczesnych technologii itd.

W Sprawozdaniu zauważa się również, że mieszkańcy mają coraz więcej zaufania do policji. Największym zaufaniem mieszkańcy darzą policję oraz straż pożarną. Przeprowadzone badania pokazują również, że na ogół mieszkańcy Litwy czują się bezpieczni.

W raporcie Ministerstwa mówi się również o tym, że znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo na drogach. Porównując rok 2015 z rokiem 2005, liczba wypadków z udziałem dzieci zmniejszyła się o 63 proc., liczba ofiar- aż o 85 proc., liczba rannych- o 66 proc.

Ze Sprawozdaniem Bezpieczeństwa Publicznego za lata 2005-2015 można zapoznać się tutaj.

PODCASTY I GALERIE