• Litwa
  • 15 lutego, 2023 16:33

Przemoc wobec lekarzy

Średnio rocznie odnotowuje się około 50 przypadków przemocy wobec lekarzy – wynika z danych Instytutu Higieny. Z kolei sami lekarze twierdzą, że jest ich znacznie więcej.

BNS
Przemoc wobec lekarzy

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Specjaliści Ministerstwa Zdrowia zapowiada zmiany w przepisach tak, aby wszyscy lekarze mieli prawo odmówić świadczenia usług pacjentom, jeśli stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia lub życia.

Dzisiaj podczas nadzwyczajnego posiedzenia sejmowego komitetu ds. Zdrowia Virginija Kanapeckienė z Instytutu Higieny powiedziała, że w 2019 roku lekarze zgłosili ok. 48 przypadków przemocy wobec nich, w 2020 – ok. 43, a w 2021 r. – ok. 60 przypadków.

Według niej, przypadki te zgłaszane są do Zakładu Higieny przez samych pracowników placówek służby zdrowia, dla których w tym celu stworzono specjalny system informacyjny.

Z kolei sami lekarze twierdzą, że rzeczywista sytuacja jest znacznie gorsza.

Resort zdrowia proponuje szefom placówek medycznych zainstalowanie stacjonarnych lub przenośnych przycisków alarmowych, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapobieganie przemocy, zadośćuczynienie pracownikowi poszkodowanemu przez agresywnego pacjenta, zapewnienie mu dodatkowych dni wolnych od pracy oraz wsparcie psychologiczne.

PODCASTY I GALERIE