• Litwa
  • 13 lutego, 2020 16:13

Przedszkola: Nie będą pobierane opłaty za wyżywienie w wypadku 3-dniowej choroby

Rada samorządu stołecznego reagując na uwagi i skargi rodziców zmieniła tryb pobierania opłat za wyżywienie w placówkach przedszkolnych.

BNS
Przedszkola: Nie będą pobierane opłaty za wyżywienie w wypadku 3-dniowej choroby

Fot. BNS/Lukas Balandis

Jak poinformowała wicemer Edita Tamošiūnaitė, jeśli dziecko choruje co najmniej trzy dni, za wyżywienie w przedszkolu nie trzeba będzie płacić. Także opłaty nie będą pobierane, jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola ponad 3 dni z innych przyczyn.

Został zmieniony tryb, ustanowiony od 1 stycznia br., zgodnie z którym jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola z powodu choroby, za wyżywienie rodzice nie płacą tylko od trzeciego dnia jego nieobecności.

Według nowych zasad, rodzice powinni usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu trzech dni po jego powrocie do placówki. Także jeśli dziecko, które uczęszcza do przedszkola czy klasy przygotowawczej z powodu choroby jest nieobecne ponad 10 dni kalendarzowych, administracja placówki ma prawo wymagać przedstawienia dowodu wizyty u lekarza w systemie „E-sveikata”.

Tymczasem w celu uniknięcia nadużyć, jeśli dziecko nie było obecne dzień czy dwa, rodzice są zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z wyżywieniem.

PODCASTY I GALERIE