• Litwa
  • 1 listopada, 2022 10:30

Przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Wilnie odwiedzili wileńskie cmentarze

Polscy dyplomaci na czele z ambasador RP na Litwie Urszulą Doroszewską złożyli we wtorek kwiaty i zapalili znicze w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Cmentarzu na Rossie, w kaplicy powstańców styczniowych oraz polskiej kwaterze wojskowej na Nowej Rossie.

PAP
Przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Wilnie odwiedzili wileńskie cmentarze

Fot. Ambasada RP w Wilnie

Światełka pamięci zapłonęły też na grobach polskich żołnierzy, spoczywających na wileńskich cmentarzach Kalwaryjskim i Bernardyńskim. Hołd oddano uczestnikom walk o niepodległość, którzy spoczywają w Wilnie w parku zwanym Zakret, złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu upamiętniającym polskiego działacza niepodległościowego, powstańca listopadowego Szymona Konarskiego.

Ambasador Doroszewska wskazuje, że „szczególną odpowiedzialnością reprezentanta państwa polskiego jest, by w tych dniach nawiedzić groby osób szczególnie zasłużonych dla obronności kraju”.

We wtorek zakończyła się tygodniowa akcja polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie odwiedzania na Litwie grobów zasłużonych Polaków. Jak poinformował PAP Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie, w tym roku odwiedzono ponad 80 takich miejsc i zapalono kilka tysiące zniczy.

Światełka pamięci polskiej ambasady tradycyjnie zapłonęły na grobach polskich żołnierzy w Trokach, Starych Trokach, Podbrzeziu, Dowgierdziszkach, Szumsku, Miednikach. Polscy dyplomaci odwiedzili Glinciszki, Dubinki, Szyrwinty, Mejszagołę, Niemenczyn, Balingródek, Soleczniki, Koniuchy, Butrymańce, Sużany, Maguny.

W Wilnie, w Ponarach przy pomniku powstańców listopadowych uczczono pamięć 600 poległych w walkach toczonych tam w czerwcu 1831 roku. Znicze w Ponarach zapłonęły też w miejscu masowych mordów, dokonanych w czasie II wojny światowej przez odziały SS, policji niemieckiej i kolaborującej z Niemcami policji litewskiej. Wymordowanych zostało tu około 100 tys. ludzi, głwnie Żydw, ale też około 20 tys. Polakw.

Szacuje się, że na Litwie jest ponad 800 miejsc polskiej pamięci narodowej. W tym roku, zawdzięczając działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Wilnie, ta lista została uzupełniona o ponad 50 obiektów. Niektóre z tych obiektów zostały zgłoszone do renowacji zaplanowanej na przyszły rok.

PODCASTY I GALERIE