• Litwa
  • 8 sierpnia, 2014 14:43

Przed płaceniem alimentów nie da się ukryć nawet za granicą

Na początku sierpnia weszła w życie Konwencja Haska obowiązująca wszystkie kraje Unii Europejskiej, dotycząca międzynarodowego dochodzenia alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny. Tym samym zaległe alimenty i wszelkiego rodzaju opłaty będzie można łatwiej, efektywniej, szybciej i taniej odzyskać od osób przebywających i mieszkających na Ukrainie, w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Norwegii, gdzie jest sporo Litwinów.

zw.lt
Przed płaceniem alimentów nie da się ukryć nawet za granicą

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

„Po wejście w życie niniejszej konwencji osoby chcące odzyskać alimenty od mieszkających w tych krajów osób, nie będą musiały zwracać się do instytucji zagranicznych, długo czekać na ich odpowiedzi, gdyż wszystkie zapytania będzie można rozwiązać za pomocą działających na Litwie instytucji” – mówi minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.

Kraje, które ratyfikowały konwencję, mianują centralne instytucje, gdzie zainteresowani będą mogli składać wnioski. Instytucje ze wszystkich państw będą współpracować i podejmować wszelkie starania, by pomóc interesantom.

Wszystkie te usługi, z małymi wyjątkami, świadczone będą nieodpłatnie. Ponadto, konwencja ta gwarantuje bezpłatną pomoc prawną we wszystkich przypadkach dotyczących osób poniżej 21 roku życia.

Na Litwie organem takim będzie Biuro Gwarantowanej Pomocy Prawnej znajdujące się w Wilnie, jednak jeśli zapytania dotyczyć będą alimentów dla osób, które nie ukończyły 21, wówczas takie wnioski kierowane będą do Funduszu Utrzymania Dzieci przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy.

Z prośbą o pomoc i informację do centralnego organu zwracać się mogą również osoby chcące uporządkować inne kwestie utrzymania, dotyczące np. utrzymania niepełnosprawnego małżonka.

Konwencja Haska dotycząca międzynarodowego dochodzenia alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny podpisały także Stany Zjednoczone, tam jednak ona jeszcze nie obowiązuje, gdyż nie zostały wykonane wszystkie procedury ratyfikacyjne.

PODCASTY I GALERIE