• Litwa
  • 17 maja, 2013 9:17

Przeciwnicy renowacji nie otrzymają zasiłków

Sejm uchwalił wczoraj (16 maja) poprawki, zgodnie z którymi osobom, sprzeciwiającym się renowacji budynków, zostaną obcięte świadczenia socjalne.

BNS
Przeciwnicy renowacji nie otrzymają zasiłków

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Z 71 parlamentarzystów 62 opowiedziało się za poprawkami, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się

Poprawki przewidują, że właściciele mieszkań w domach mieszkalnych, którzy zwracają się o rekompensatę za ogrzewanie, powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w kwestii renowacji budynku. W przeciwnym razie w następnym sezonie grzewczym otrzymają mniejsze zasiłki.

Jeżeli osoba będzie przeciwna renowacji, zasiłek może zostać zmniejszony o połowę, a od następnego sezonu grzewczego w ogóle nie będzie przyznawany. Mieszkaniec, niepopierający renowacji, zostanie pozbawiony rekompensaty do tej pory, zanim zostanie zakończona renowacja domu, ale nie dłużej niż na 3 lata.

Przeciwnicy poprawek argumentują, że mogą one uderzać również w tych mieszkańców, którzy są przeciwni renowacji swoich domów mieszkalnych z przyczyn obiektywnych.

„Jeżeli człowiek widzi nieprawidłowości, widzi, że projekt jest wadliwy, i tak zostaje pozbawiony prawa do głosu” – mówił konserwatysta Jurgis Razma.

Minister ochrony środowiska Valentinas Mazuronis przekonywał, że kierowany przez niego resort przewiduje mechanizmy, pozwalające wykluczyć nieprawidłowości w procesie renowacji.

PODCASTY I GALERIE