• Litwa
  • 16 czerwca, 2019 12:30

Propozycja w Sejmie: Bezpośrednie wybory starostów

W sejmie zaprezentowano pomysł przeprowadzenia bezpośrednich wyborów starostów gmin. Miałyby się one odbyć wspólnie z wyborami do parlamentu w przyszłym roku.

BNS
Propozycja w Sejmie: Bezpośrednie wybory starostów

Fot. Joanna Bożerodska

Posłowie w pierwszym czytaniu zaakceptowali projekt ustawy i towarzyszące akty prawne. Obecnie dyskusja w tej kwestii zostanie przeprowadzona w komitetach.

Zgodnie z ustawą starostowie gmin byliby wybierani na czteroletnią kadencję w wyborach bezpośrednich w okręgach jednomandatowych. Jednomandatowy okręg wyborczy m objąć terytorium gminy. W wyborach mógłby kandydować mieszkaniec gminy w wieku od 18 lat. Kolejne wybory starostów byłyby organizowane co cztery lata w druga niedzielę października.

Obecnie starostowie są urzędnikami państwowymi. Są wyłaniani w drodzę konkursu na kadencję pięciu lat. Liczba kadencji nie jest ograniczona.

Krytycy projektu uważają, ze realizacja pomysłu znacząco zwiekszy koszty administracyjne i nie przyniesie żadnej wartości dodanej.

PODCASTY I GALERIE