• Litwa
  • 21 czerwca, 2017 16:40

Propozycja posłów: Po osiemdziesiątce – całkowicie bezpłatne leki refundowane

W przypadku osób, które skończą 80 lat i starszych państwo powinno pokryć pełną cenę leków rekompensowanych - proponują posłowie na Sejm Antanas Vinkus i Darius Kaminskas. Ewentualna różnica ceny bazowej i detalicznej miałaby zostać pokryta z Funduszu Obowiązkowych Ubezpieczeń Socjalnych.

BNS
Propozycja posłów: Po osiemdziesiątce – całkowicie bezpłatne leki refundowane

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Socjaldemokrata Vinkus i Kaminskas z „chłopów” są członkami Komitetu Zdrowia. Proponują oni, aby ludzie po osiemdziesiątce nie musieli w ogóle dopłacać przy zakupie leków refundowanych.

Dopłata nie obejmowałaby także dzieci do lat 18, osoby niezdolne do pracy, emerytów i osoby posiadające specjalne potrzeby.

Jak mówi Antanas Vinkus, na początku roku 2017 na Litwie mieszkało 156 tys. osób po 80 roku życia – ponad 5 proc. ogółu mieszkańców. „Wszyscy oni utrzymują się z emerytury nie wyższej niż 240 euro i bardzo ważne jest pomóc tym ludziom” – twierdzi polityk.

PODCASTY I GALERIE