• Litwa
  • 21 czerwca, 2022 17:50

Stan wyjątkowy może być wydłużony do 15 września

W środę rząd rozpatrzy przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Litwy od 30 czerwca do 15 września. Ostateczną decyzję w tej sprawie będzie musiał podjąć Sejm.

BNS
Stan wyjątkowy może być wydłużony do 15 września

fot. BNS/ Julius Kalinskas

Stan wyjątkowy na całej Litwie ogłoszono 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Obecnie obowiązuje do 29 czerwca włącznie.

W projekcie rezolucji stwierdzono, że stan wyjątkowy został wprowadzony w związku z bezprecedensową mobilizacją sił rosyjskich i białoruskich przeciwko sąsiedniej Ukrainie.

Projekt zwraca również uwagę, że wojna Rosji z Ukrainą wywołała kryzys humanitarny i uchodźczy, a także zagrażała bezpieczeństwu NATO, Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w tym Litwy.

„Potencjalne ataki hybrydowe i wszelkiego rodzaju prowokacje stanowią poważne zagrożenie dla społeczeństwa, którego nie da się wyeliminować bez proporcjonalnego ograniczenia korzystania z praw i wolności przewidzianych w Konstytucji i ustawie o stanie wyjątkowym oraz bez szczególnych środków nadzwyczajnych” – pisze się w projekcie.

Zgodnie z projektem nadal obowiązywałby zakaz retransmisji rosyjskich i białoruskich programów telewizyjnych na Litwie, zakazane byłyby spotkania popierające rosyjską wojnę z Ukrainą i miałyby obowiązywać inne ograniczenia.

PODCASTY I GALERIE