• Litwa
  • 11 lutego, 2021 14:35

Prokuratura umorzyła dochodzenie wobec Narkiewicza w sprawie oskarżeń o korupcję

Prokuratura Okręgowa w Wilnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie możliwego przekupstwa i wręczenia łapówki przez byłego ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza. Prokuratura poinformowała, że po zbadaniu i ocenie dowodów uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego i po zeznaniach świadków ustalono, że nie został popełniony żaden czyn noszący znamiona przestępstwa. Z decyzją prokuratury nie zgadza się Aleksander Ribnikov, biznesmen, który oskarżył polityka AWPL-ZChR wymuszenie łapówki i obiecuje odwołanie się od decyzji prokuratury.

zw.lt
Prokuratura umorzyła dochodzenie wobec Narkiewicza w sprawie oskarżeń o korupcję

Jarosław Narkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

„W zawiadomieniu napisałem, że zostałem zmuszony do podpisania fałszywych dokumentów. Sam się przyznałem prokuratorowi, że wytworzyłem fałszywe dokumenty(…) nikt za mi nie zapłacił ”- twierdził były właściciel firmy budowlanej „Sodžiaus Būstas”.

Biznesmen zapewnił, że dostarczył śledczym wszystkie dane na podstawie których można określić wartość domu i zakres wykonanych prac,

„Pokazałem śledczemu jak zidentyfikować te wszystkie wykonane prace. Do diabła zupełnie nie wziął tego pod uwagę” – powiedział A. Ribnikov.

Według niego rekonstrukcja domu kosztowała około 400 000 litów, a dostępne dokumenty opiewają na sumę zaledwie 70 tys.

Śledztwo zostało wszczęte wiosną ubiegłego roku przez Służbę Dochodzeń Specjalnych (STT), do której wpłynęło zawiadomienie A. Ribnikova, właściciela upadłej firmy „Sodžiaus Būstas”, o możliwych przetsępczych działaniach byłego ministra komunikacji J. Narkiewicza. A. Ribnikov informował, że w 2008 roku umówił się z J. Narkiewiczem, iż jego firma wyremontuje bezpłatnie dom rodziców polityka, a w zamian J. Narkiewicz pomoże jego firmie zdobyć zamówienia publiczne na remont niektórych placówek oświatowych w rejonie trockim i w Wilnie.

J. Narkiewicz w latach 2007-2008 pracował w administracji Urzędu Wilna, jego żona Irena Narkewicz pracowała w tym czasie w administracji rejonu trockiego.

Prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze wskazał, że w trakcie śledztwa nie znaleziono dowodów na to, iż J. Narkiewicz zażądał od biznesmena łapówki w zamian podjęcia korzystnych dla A. Ribnikova. decyzji w przetargach na remonty placówek oświatowych.

Według Prokuratury śledztwo nie dostarczyło również danych, że zostały naruszone procedury zamówień publicznych prowadzonych przez Służbę Zamówień Publicznych lub inne właściwe organy na wykonanie prac w placówkach oświatowych w rejonie trockim i w Wilnie. Nie znaleziono także dowodów na to, iż J. Narkiewicz obiecał A. Ribnikovowi zwycięstwa w przetargach.

„Oceniając zarzuty składającego zawiadomienie dotyczące rozliczenia za zrekonstruowany dom, osoby przesłuchiwane w charakterze świadków wskazały, że prace zostały opłacone, co zostało potwierdzone przez odpowiednie dokumenty” – napisano w komunikacie prokuratury.

W toku śledztwa Państwowa Inspekcja Podatkowa dokonała kontroli podatkowej J. Narkiewicza i osób z nim związanych. Inspekcja stwierdziła, że wydatki polityka w tamtym okresie miały pokrycie w majątku i jego dochodach.

W połowie maja ub. r. portal LRT informował, że J. Narkiewicz oraz jego żona wpływali na przetargi remontów przedszkoli i szkół w Wilnie i rejonie trockim, tak, aby wygrała je firma budowlana „Sodžiaus Būstas”. Według informacji portalu 10 proc. od wygranych kwot miało zostać przeznaczone na odbudowę domu polityka w Trokach.

Według danych grupy dziennikarzy śledczych LRT, w latach 2008-2012 „Sodžiaus Būstas „wygrał co najmniej dziesięć projektów w Wilnie i co najmniej pięć w rejonie trockim. Łączna wartość wykonanych prac to 4 miliony 435 tysięcy litów. J. Narkiewicz stwierdził, że remont domu w Trokach był w większości opłacony przez jego rodziców, którzy byli wówczas właścicielami budynku i twierdził, że może to udowodnić. Były minister również zwrócił się do prokuratury o zniesławienie, ale ta odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego.

na podst. BNS, Delfi.lt

PODCASTY I GALERIE