• Litwa
  • 19 maja, 2021 18:57

Prokurator chce 9 lat więzienia dla Paleckisa za szpiegostwo na rzecz Rosji

Prokurator Vilma Vidugirienė w środę w Sądzie Okręgowym w Szawlach zażądała kary 9 lat więzienia dla byłego polityka Algirdasa Paleckisa, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Jednocześnie za przyznanie się do winy i współpracę z prokuraturą chce zwolnienia od odpowiedzialności karnej biznesmena Deimantasa Bertauskasa, który był oskarżony o współudział w przestępstwie.

zw.lt
Prokurator chce 9 lat więzienia dla Paleckisa za szpiegostwo na rzecz Rosji

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Jak poinformował BNS pełnomocnik sądu Vytautas Jončas, prokurator w swojej mowie stwierdziła, że wina A. Paleckisa i D. Bertauskasa została udowodniona na podstawie danych zebranych podczas śledztwa przygotowawczego i postępowania sądowego opraz na podstawie materiałów zebranych przez Departament Bezpieczeństwa Państwa.

Według V. Vidugirienė, D. Bertauskas przyznał się do winy, jego zeznania podczas całego procesu były spójne i wyczerpujące Z kolei A. Paleckis zmieniał wersje swojego zeznania w zależności od przedstawianych danych.

Według V. Jončasa prokurator podkreśliła, że obaj oskarżeni dostali listy z nazwiskami sędziów, prokuratorów i prawników zaangażowanych w sprawę z 13 stycznia, o których mieli zebrać informacje, więc niewątpliwie zdawali sobie sprawę, jakie przestępstwo popełnili i że zostali zwerbowani przez obce państwo.

Mówiąc o D. Bertauskasie, prokurator stwierdziła, że jego szczegółowe zeznania pomogły w ujawnieniu tego przestępstwa, dlatego wystąpiła do sądu o zwolnienie go z odpowiedzialności karnej.

Prokurator twierdzi, że w przypadku A. Paleckisa nie nastąpiły żadne okoliczności łagodzące a to, że działał w grupie zorganizowanej tylko dodatkowo go obciąża. Prokurator zwróciła również uwagę, że były polityk został już wcześniej skazany za podobne działania – za zaprzeczanie agresji ZSRR w styczniu 1991 r.

Końcowe przemówienia adwokatów A. Paleckisa zostaną wygłoszone na najbliższej rozprawie 22 czerwca.

A. Paleckis i D. Bertauskas zostali oskarżeni o szpiegostwo na rzecz innego państwa poprzez działanie w zorganizowanej grupie. Były polityk zaprzecza i przyznaje się tylko do tego, że przeprowadził śledztwo dziennikarskie.

Sprawa została wyznaczona do rozpoznania w Szawlach przez Litewski Sąd Apelacyjny, gdy wycofał się z niej Sąd Okręgowy w Wilnie

Według Prokuratury Generalnej w okresie od lutego 2017 r. do października 2018 r. oskarżeni, działając razem z oficerem rosyjskiego wywiadu i innymi obywatelami rosyjskimi, których nie zidentyfikowano podczas postępowania przygotowawczego, zbierali informacje dla wywiadu rosyjskiego za wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie za te działania obejmowały np. pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rosyjskimi politykami w celu pozyskania finansowania dla jednej z zarejestrowanych partii litewskich, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Jak poinformowała prokuratura, zadaniem oskarżonych było zebranie informacji o funkcjonariuszach i sędziach prowadzących śledztwo w sprawie z 13 stycznia, a także o innych sprawach związanych z agresją Rosji na Litwę w latach 1990-1991.

Na podst. BNS

PODCASTY I GALERIE