• Litwa
  • 2 lutego, 2021 18:23

Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych trafi do Sejmu

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska wraz z wiceministrem kultury Albinasem Vilčinskasem spotkali się zdalnie z grupą roboczą Departamentu Mniejszości Narodowych w celu opracowania projektu Ustawy o mniejszościach narodowych.

zw.lt
Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych trafi do Sejmu

Ewelina Dobrowolska/Fot. Joanna Bożerodska

Od 2019 r. grupie roboczej projektu przewodniczyła obecna minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

W lipcu ubiegłego roku grupa robocza zakończyła prace i przekazała projekt Ministerstwu Kultury.

„Cieszy fakt, że nowy rząd traktuje w sposób priorytetowy mniejszości narodowe i polecił Ministerstwu Sprawiedliwości zakończenie prac nad przygotowaniem Ustawy o mniejszościach narodowych. Jest więc prawdopodobne, że projekt dotrze do posłów podczas sesji wiosennej” – podkreśliła Dobrowolska.

Ustawa o mniejszościach narodowych ma na celu uregulowanie praw mniejszości narodowych poprzez zapewnienie równowagi między prawami danej grupy obywateli a wartościami ochrony języka państwowego.

PODCASTY I GALERIE