• Litwa
  • 16 lipca, 2020 18:26

Dobrowolska: Projekt ustawy o mniejszościach narodowych jest gotowy

16 lipca br. zakończone zostały prace nad projektem ustawy o mniejszościach narodowych. W dalszej kolejności projekt przekazany zostanie do Ministerstwa Kultury.

Marta Bednarczyk
Dobrowolska: Projekt ustawy o mniejszościach narodowych jest gotowy

Ewelina Dobrowolska/Fot. Martynas Ambrazas

Zakończył się pierwszy etap prac grupy roboczej Departamentu Mniejszości Narodowych mającej za zadanie opracowanie nowego projektu ustawy o mniejszościach narodowych. Grupa powołana została w 2019 r., aby wypełnić pustkę legislacyjną, która powstała w wyniku wygaśnięcia w 2010 r. poprzedniej ustawy regulującej prawa mniejszości na Litwie.

Na czele grupy roboczej stoi Ewelina Dobrowolska – prawniczka, radna miasta Wilno oraz działaczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jak tłumaczy przewodnicząca grupy, nowy projekt jest bardziej szczegółowy i precyzyjny niż te zarejestrowane w Sejmie dotychczas. Elementem kluczowym jest wprowadzenie obiektywnej definicji mniejszości narodowych. Dotychczas proponowane definicje bywały niespójne lub stały w konflikcie z istniejącym już ustawodawstwem – wyjaśnia Dobrowolska. Jasna definicja grup społecznych, które mieszczą się w pojęciu „mniejszość narodowa” umożliwi rzeczywiste realizowanie zawartych w ustawie zapisów.

W przeciwieństwie do rozwiązania, z którego skorzystał polski ustawodawca, w litewskim projekcie ustawy nie znajdzie się skończona lista narodowości lub grup etnicznych, które będą mogły korzystać z tytułu „mniejszości”.

Jedną z przeszkód w uchwaleniu nowych przepisów dot. mniejszości narodowych był konflikt proponowanych zapisów z Ustawą o języku państwowym, przez co nie mogły one zostać przyjęte przez litewski Sejm. Aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości, w pracującej pod kierownictwem Dobrowolskiej grupie roboczej znaleźli się przedstawiciele Państwowej Komisji Języka Litewskiego. Każdy artykuł proponowanej ustawy był z nimi dokładnie analizowany.

W dalszej kolejności przygotowany przez grupę roboczą projekt ustawy przekazany zostanie do Ministerstwa Kultury na dalsze konsultacje.

PODCASTY I GALERIE