• Litwa
  • 6 listopada, 2023 10:19

Projekt edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa cywilnego dla uczniów

W poniedziałek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawi projekt edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa cywilnego dla uczniów klas 9-12 Jak zapowiada resort, projekt ten będzie miał na celu wzmocnienie gotowości społeczeństwa na sytuacje nadzwyczajne i wpisuje się w kampanię informacyjną dotyczącą ochrony ludności "Jesteśmy zespołem – mamy plan”.

BNS
Projekt edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa cywilnego dla uczniów

Fot. BNS/ Ernesta Čičiurkaitė

Minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite twierdzi, że ta zakrojona na szeroką skalę kampania pokazała, że należy zwrócić należytą uwagę na każdą grupę społeczeństwa.

Dzisiaj w wileńskim gimnazjum na Zarzeczu odbędzie się pierwsza interaktywna lekcja w ramach tego projektu, podczas której Donatas Gurevičius, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Wileńskiego Zarządu przeciwpożarowego, opowie jak postępować w sytuacji nadzwyczajnej, co każdy powinien wiedzieć kiedy usłyszą syrenę ostrzegawczą i gdzie znaleźć wszelkie informacje związane z przygotowaniem się na potencjalne katastrofy i zagrożenia.

Jak zapowiedziało ministerstwo, w ramach tego projektu wizytowane będą litewskie szkoły położone najbliżej możliwej strefy oddziaływania radiologicznego w razie awarii w białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

PODCASTY I GALERIE