• Litwa
  • 8 grudnia, 2016 18:46

Programy prewencyjne zrealizowano w ponad 60 proc. szkół

W ciągu 2015 oraz 2016 roku został przeprowadzony przynajmniej jeden program prewencyjny w 730 szkołach na Litwie.

BNS
Programy prewencyjne zrealizowano w ponad 60 proc. szkół

Fot. Archiwum

Stanowi to 62,8 proc. wszystkich szkół, jak pokazuje badanie, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Nauki.

Najwięcej uczniów miało okazję wziąć udział w programach skierowanych na walkę z przemocą oraz znęcaniem się. 12,7 proc. szkół nie przeprowadziło żadnego programu ani nie skorzystało z żadnego materiału metodologicznego, wskazanego w badaniu.

Najwięcej programów zrealizowały progimnazja, mniej- gimnazja. Program prewencji przemocy i znęcania się przeprowadziło 53,7 proc szkół, prewencji zażywania środków psychoaktywnych- 15 proc. Program kształcenia umiejętności rodzicielskich przeprowadziło 4 proc. szkół na Litwie.

Okazało się również, że brakuje odpowiednich programów prewencyjnych dla pierwszych-czwartych klas gimnazjalnych.

Zaś od września 2017 roku program prewencji przemocy i znęcania się będą musiały przeprowadzić wszystkie szkoły.

PODCASTY I GALERIE