• Litwa
  • 31 sierpnia, 2016 15:33

Prognoza na najpopularniejsze profesje

Lista najpopularniejszych zawodów zmienia się z roku na rok. Jak wiadomo programy studiów uniwersyteckich nie mają szans na tak szybką aktualizację. Badania przeprowadzone przez litewskie Ministerstwo rolnictwa pokazują prognozę najpopularniejszych zawodów w najbliższych latach.

zw.lt
Prognoza na  najpopularniejsze profesje

Fot. BFL/ Šarūnas Mažeika

Badania pokazują, że najszybciej rozwija się sektor zarządzania i biznesu oraz sektor prawa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wymienione zawody stają się popularne nie tylko dlatego, że dany sektor ma większe perspektywy rozwoju, lecz również z tego powodu, że w najblizszych latach przypada np. okres starzenia się i odejścia z zawodu siły roboczej danej grupy.

Specjaliści prognozują również, że zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników oświaty- nauczycieli, wykładowców i innych pracowników sektora oświaty. Główną przyczyną jest fakt, że obecnie w tym sektorze pracuje duży procent osób, które w ciągu najbliższych lat z powodu podeszłego wieku mogą odeść z zajmowanych stanowisk.

W najbliższych latach może również bardzo wzrosnąć popyt na specjalistów od reklamy, marketingu i promocji, personelu do zarządzania zasobami ludzkimi, analityków oraz buhalterów.

W wyniku przede wszystkim szybkiego rozwoju określonych dziedzin, wzrośnie zapotrzebowanie na inżynierów oraz informatyków.

PODCASTY I GALERIE